22.06.2022

Poděkování generálního ministra za dary pro Brazílii a Ukrajinu

Originál dopisu

Prot. n. 3485

Řím, 20. června 2022

Všem národním radám OFS

všem národním radám YouFra

 

Předmět: Dary v rámci solidarity s OFS v Brazílii a na Ukrajině

 

Drazí bratři a sestry,

Pokoj a vše dobré,

letošní rok začal špatnými zprávami. Nejprve jsme se dověděli o přírodní katastrofě v Brazílii, která způsobila, že mnoho rodin přišlo o své domovy, o své osobní věci, což jim velmi ztížilo každodenní život. Brzy poté otřáslo do základů naší františkánskou a lidskou rodinou datum 24.února 2022. Byl to den, kdy začala válka mezi Ukrajinou a Ruskem.

Tyto tragédie nás však všechny podnítily k tomu, abychom hledali způsob, jak pomoci bratrům, sestrám, rodinám, kteří přišli o své domovy, bezpečí, majetek, dokonce i své rodinné příslušníky.

Krátce poté, co tyto smutné události začaly, jsem jménem našeho předsednictva rozeslal prosbu, v níž jsem požádal naši sekulární františkánskou rodinu, aby podpořila naše bratry a sestry zasažené přírodní katastrofou a válkou. Odezva byla ohromující. K dnešnímu dni jsme pro bratry a sestry v Brazílii obdrželi cca 28 000 eur, pro Ukrajinu téměř 70 000 eur… a další přibývají každý den!

Vaše laskavost a štědrost mění životy velmi konkrétních lidí v Brazílii a na Ukrajině.
Nikdo z nás tam nemohl být osobně, aby je podpořil a utěšoval, společně jsme ale mohli poskytnout finanční prostředky, které jim dodaly naději a určitou úlevu.

Velmi vám děkuji za váš dar a za všechny modlitby, a to i jménem našich brazilských a ukrajinských rodin!

Celou částku vašich darů jsme již poslali do Brazílie v naději, že bude efektivně využita a přinese lepší situaci těm, kteří trpěli touto přírodní katastrofou. Tímto můžeme uzavřít akci solidarity.

Prostřednictvím členky našeho předsednictva Diny Shabaliny, která žije na Ukrajině, jsme obdrželi první žádost o pomoc bratrům a sestrám na Ukrajině, kteří potřebují lékařskou péči, operace, léky, jídlo, kojenecké potřeby, dříví, chodítka, peníze na zaplacení energií – velmi konkrétní lidé s velmi konkrétními potřebami. Doufám, že velmi brzy budeme moci odeslat první část pomoci, po které budou jistě následovat další kroky.

Mezitím očekáváme, že uslyšíme o potřebách mnoha dalších, protože tato válka nadále přináší těžkosti a devastaci daleko za hranice toho, co si dokážeme představit.

Pokud jste ještě neměli možnost přispět, nebo můžete poslat další dar, prosím zvažte to, váš dar bude osobně doručen trpícím na Ukrajině.

Ještě jednou vám všem děkuji za vaše štědré dary. Je to velmi silný symbol pocitu sounáležitosti s OFS, symbol úžasného bratrského ducha. Jakmile budeme mít zprávy o využití prostředků, dáme vám vědět.

 

S bratrským pozdravem

váš bratr a váš ministr

 

Tibor Kauser

Generální ministr CIOFS