28.02.2022

Dopis národního ministra k Ukrajině

Milé sestry a bratři,

nacházíme se v krizové situaci, se kterou nikdo z nás nemá zkušenost. Nedaleko od nás je okupační válka (Kyjov – Kyjev 1000 km, Uherské Hradiště – Užhorod 350 km). Jak se tato katastrofa dotkne nás osobně nevíme, ale v tuto chvíli je nejpodstatnější, že umírají a nepředstavitelně strádají nevinní lidé na Ukrajině. Tím spíše je potřebné obrátit se k Bohu, ale také zachovat láskou hořící srdce a chladnou hlavu.

Věřím, že všichni jste účastni duchovní podporou, modlitbou. Přesto Vás prosím o zapojení do modliteb ve Vašich farnostech, abychom tak povzbuzovali v duchovní podpoře i další bratry a sestry. Myslím, že toto nám, františkánům sekulárním žijícím v rodinách a ve světě přísluší. Stejně jako podpora těchto modliteb osobním půstem.

Naše Národní rada vyhlašuje v měsíci březnu pro Sekulární františkánský řád v ČR finanční sbírku. Prostředky takto shromážděné na účtu SFŘ budou následně použity pro potřeby konkrétních postižených. Za tím účelem jsme ve spojení s ukrajinskou sestrou Dinou Šabalinou OFS, členkou Mezinárodní rady OFS, zástupkyní pro naši oblast, tedy i pro SFŘ ČR a SR. Pokud je to v možnostech některých z nás, zapojme se prosím i do sbírek Charity či dalších humanitárních organizací, které jsou schopné zajišťovat pomoc operativněji.

Bez spojení není velení. Prosím Vás proto, abyste náměty a Vaše (i osobní) nabídky na jinou, než finanční pomoc zasílali na adresu: narodniradasfr@gmail.com. Bude-li to něco konkrétního, tak třeba v kopii komunikaci s tím, kdo je schopen se zapojit přímo. Snažili bychom se pak v národní radě, bude-li to vhodné a prospěšné, dále koordinovat postup v jednotlivých akcích. Za tím účelem budeme udržovat přehled o pomocných aktivitách řádu kapucínů, menších bratří františkánů i minoritů a jsme dohodnutí také na potřebné koordinaci s národní radou slovenského SFR. I od nich všech může vzejít požadavek, v kterém bychom mohli být nápomocni v duchu odkazu svatého Františka.

 

za NR s přáním pokoje a dobra, s důvěrou v Boží prozřetelnost Vendelín V. Hájek – služebník OFS ČR

 

dáno v Ostrožské Lhotě, dne 27.2.2022

 

PS: pro ukázku

https://www.ofm.cz/2022/02/26/jak-pomoci-lidem-zasazenym-valkou-na-ukrajine/