Modlitební úmysly 2022

MĚSÍČNÍ MODLITEBNÍ ÚMYSLY OFS-YOUFRA

Abychom upevnili své společenství s papežem, nabízíme úmysly Svatého otce na každý měsíc a úmysly OFS podle života a významných událostí řádu.

 

2022

leden

Za pravé lidské bratrství – Modlíme se za všechny, kteří trpí náboženskou diskriminací a pronásledováním; ať jsou uznána jejich práva a důstojnost, vždyť jsme bratry a sestrami v lidské rodině.

OFS: Za národní bratrská společenství Beninu, Toga a Kostariky.

Otče náš…

 

Únor

Za řeholnice a zasvěcené ženy – Modlíme se za řeholnice a zasvěcené ženy; děkujeme za jejich poslání a odvahu; kéž i nadále nacházejí nové odpovědi na výzvy naší doby.

OFS: Za národní bratrská společenství Argentiny a Venezuely.

Otče náš…

 

březen

Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy – Modlíme se za křesťany, kteří čelí novým bioetickým výzvám; kéž i nadále hájí důstojnost celého lidského života modlitbou a činem.

OFS: Za národní bratrská společenství Rakouska, Bolívie, Portugalska a Rumunska a za úspěch školy formace v Argentině.

Otče náš…

 

duben

Za zdravotnické pracovníky – Modlíme se za zdravotnické pracovníky, kteří slouží nemocným a starým lidem, zejména v nejchudších zemích; kéž jsou adekvátně podporováni vládami a místními komunitami.

OFS: Za předsednictvo CIOFS a za národní bratrské společenství Kuby.

Otče náš…

 

Květen

Za mladé lidi plné víry – Modlíme se za všechny mladé, povolané žít život naplno; kéž vidí v Mariině životě způsob, jak naslouchat, hloubku rozlišování, odvahu, kterou víra vytváří, a oddanost službě.

OFS: Za bratrské společenství Kanady.

Otče náš…

 

červen

Za rodiny – Modlíme se za křesťanské rodiny po celém světě; kéž ztělesňují a zakoušejí bezpodmínečnou lásku a pokrok ve svatosti ve svém každodenním životě.

OFS: Za národní bratrské společenství El Salvadoru.

Otče náš…

 

červenec

Za seniory – Modlíme se za seniory, kteří představují kořeny a paměť lidu; ať jejich zkušenosti a moudrost pomohou mladým lidem hledět do budoucnosti s nadějí a zodpovědností.

OFS: Za jednotu a spolupráci místních a národních bratrských společenství.

Otče náš…

srpen

Za malé podniky – Modlíme se za malé a střední podniky; kéž by uprostřed hospodářské a sociální krize našly způsoby, jak pokračovat v provozu a sloužit svým komunitám.

OFS: Za národní bratrské společenství Brazílie.

Otče náš…

 

září

Za zrušení trestu smrti – Modlíme se, aby trest smrti, který útočí na důstojnost lidské osoby, mohl být právně zrušen v každé zemi.

OFS: Za celý svět trpící nemocí Covid-19 a zejména za zdravotníky.

Otče náš…

 

říjen

Za církev otevřenou všem – Modlíme se za církev; ať je církev vždy věrná a odvážná v kázání evangelia, ať je společenstvím solidarity, bratrství a přijetí, vždy žijícím v atmosféře synodality.

OFS: Za národní bratrská společenství USA a Francie.

Otče náš…

 

listopad

Za děti, které trpí – Modlíme se za děti, které trpí, zvláště za ty, které jsou bez domova, sirotci a oběti válek; kéž by jim byl zaručen přístup ke vzdělání a příležitost zažít rodinnou náklonnost.

OFS: Za předsednictvo CIOFS.

Otče náš…

 

prosinec

Za dobrovolnické neziskové organizace – Modlíme se, aby dobrovolnické neziskové organizace, které se zabývají lidským rozvojem, našly lidi oddané společnému dobru a neustále hledaly nové cesty k mezinárodní spolupráci.

OFS: Za lepší spolupráci mezi OFS a YouFra ve světě.

Otče náš…