16.12.2021

Vánoční pozdrav od redakce časopisu Františkánská rodina

Pokoj a dobro.

V mene redakčnej rady časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina Vám ďakujem za priazeň, pomoc, trpezlivosť a spoluprácu v roku 2021. Dodanie posledného tohtoročného tlačeného vydania časopisu pár dní meškalo, ale už je v Trnave, kde ho balia a zajtra rozposielajú jednotlivým odberateľom. Elektronické vydanie v PDF formáte je dostupné na stránke https://ofs.assisi.sk/index.php/frantiskanska-rodina.

Prajem Vám požehnaný záver adventnej prípravy a nesmiernu duchovnú radosť a požehnanie z príchodu Božieho Syna na tento svet.

Pavol Železník