02.11.2021

Dopis národního ministra k zahájení synodálního procesu

Dopis ke stažení

Milí, mému srdci blízcí bratři a sestry,

přesto, že se s drtivou většinou z vás osobně neznám, jsme spojeni. Sdílením společné řehole, touhou ve stopách svatého Františka následovat Ježíše Krista, vírou, že obrátit se k Bohu je nejsmysluplnější náplní života.

Nyní jsme panem papežem Františkem vyzváni, abychom nově, aktivně nasměrovali a sdíleli společnou cestu se všemi dětmi Božími. Co to znamená? Předně prožívat evangelium, každodenně se obracet, jak jsme si to předsevzali přijetím sedmého článku naší řehole. Otevřít přitom své srdce, abychom byli uschopněni co nejvíce cítit i projevovat obě hlavní přikázání Božího zákona.

Drazí, prosme o milost, která nám dá sílu přepnout satelitní navigaci ve svých mobilech na navigaci svatého Ducha ve svých srdcích. Ta jediná nás nasměruje do Božího království. Kudy taková cesta povede, nevíme. Věříme však, že skutečná láska překoná každý strach. Nebojme se, milujme. A ukázal-li nám svatý František v čem spočívá dokonalá radost, radujme se!

V posledních dnech a hodinách je nám předkládána spousta informací, jak se na takovou společnou pouť vydat. I v našem Řádu jsme připravili Synodní listy, aby pomohly k orientaci v tomto procesu. Soustřeďme se prosím nejdřív na podstatu: v čem spočívá sdílení radostí a strastí společného putování, proč je to tak potřebné. A poté řešme, jak na to.

Bylo by krásné využít toto volání k proměně sebe, našich společenství, církve i světa. K šíření pokoje a dobra. Umět skutečně upřímně plakat s plačícími, radovat se s radujícími.

K tomu ať nám žehná a napomáhá všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

 

Dáno v Ostrožské Lhotě v říjnu 2021

 

Václav Vendelín Hájek – toho času národní služebník OFS (vvhajek@seznam.cz)


Praktické poznámky:

Koordinátorem synodního procesu v Národní radě SFŘ, na kterého je možné se v případě potřeby obrátit, je bratr Lubomír Irenej Mlčoch (rimobul.m@seznam.cz)

Stejně tak jsou vám k případným konzultacím a předávání svých osobních zkušeností otevřeni ostatní členové Národní rady.

Náměty ze svých bratrských společenství posílejte prosím dle instrukcí v Synodních listech na: narodniradasfr@gmail.com.