21.05.2021

Jarní poutě 2021

Mariánská pouť na Svatou Horu 8.5.2021 MBS Plzeň organizovalo tradiční mariánskou pouť na Svatou Horu. Na poslední chvíli onemocněl kněz, duchovní asistent Jan Nepomuk Svoboda OFM, a tak večer za pomoci p. Jechortové z exercičního domu Matice Svatohorské a na přímluvy Janova kamaráda o. Primuse z Příbrami se mše svaté ujal redemptorista ze sv. Hory P. Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR. Ujal se své služby opravdově a obětavě. Nejprve nás přivítal na schodech do baziliky. Mše se nás účastnilo 45. Všem se čistě mariánská mše a úcta kolem ní líbila. Po mši svaté celebroval ještě májovou pobožnost a pak obětavě přišel po naší křížové cestě, kdy posvětil zbožné předměty a dal nám závěrečné požehnání.

Po sdílení a obědě se ujal a  vedení křížové cesty Jaroslav Šedivý.

Kromě MBS Plzeň přijeli auty z MBS Sušice, z Prahy PMS, z MBS Staré Boleslavi, Z MBS Černošice a možná další.

Mariánská pouť seniorů do Hájku u Prahy 20.5.2021 Pouť byla zahájena v 9,15 v klášteře benediktinek na Bílé Hoře vyprávěním sestry Petry, (je benediktinskou sestrou a zároveň vystudovanou restaurátorkou), vyprávěním o bitvě na Bílé Hoře, o karmelitánském knězi Dominikovi ze Štáhlav u Plzně a jeho motivačním kázání habsburským vojákům. Kázání pomohlo k tomu, že unavení habsburští vojáci se pustili do bitvy s nadšením a vervou, kdežto najatí žoldáci zimního krále Fridricha Falckého a českých stavů, kteří už nedostali 2 roky žold a byli zanedbaní, neměli k bitvě žádnou motivaci a z bitvy utíkali.

Pak Petr Tesařík OFS a Luboš Kolafa OFS odvezli auty poutníky na start poutní cesty do Litovic. Na cestě už potkali další poutníky, kteří přijeli autobusem z Prahy. Přijela i sestra na invalidním vozíku.

Na mši svaté ve 12,15 nás o. Vianney OFM povzbudil k tomu, abychom využívali bohatou pokladnici církve, plnou duchovních darů na každý den. Na mši bylo přes 60 účastníků, z Prahy, Kladna, z Plzně, z Moravské Třebové přivezl poutníky Cyril OFM. Z 60 poutníků bylo asi 20 terciářů.

Terciářka Hanka Vinklárková, která se dlouhodobě s manželem starají o provoz Hájku u Prahy, spolu s františkánem Filipem OFM se postarali o skvělé občerstvení.

Pouť se vydařila i počasím, nebylo horko, ale bylo slunečno.