29.03.2021

Přání k Velikonocům

Veľká noc 2021

Drahé sestry, drahí bratia,

v texte krížovej cesty boli napísané tieto slová „Kríž je nástrojom popravy a spásy“.

Miestom popravy  Pána Ježiša bola skala bývalého lomu pripomínajúca lebku, aramejsky Golgotha.

„Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i z druhej strany, Ježiša v prostriedku“ (Jn 19, 17-18

Zomieranie odsúdených na kríži trvalo približne tri dni. Náš Pán Ježiš Kristus zomieral na kríži tri hodiny. Bolo to z dôvodu straty krvi bičovaním, tŕním korunovaním a z celkového zoslabnutia nesením kríža.

Miesto pochovania Pána Ježiša sa nachádza neďaleko skalnej vyvýšeniny, kde sa pochovávalo sto rokov pred Kr. a sto rokov po Kr. Tu bol vytesaný do skaly aj hrob Jozefa Arimatejského, kde uložili telo nášho Pána.

Boží hrob sme si podrobne  opísali pred rokom. Dnes sa chcem zastaviť na mieste bývalého kameňolomu, kde sv. Helena našla kríže popravených. Na toto miesto sa dostaneme schodmi do podzemia. Cestou môžeme vidieť aj skalu s trhlinami po zemetrasení. „A hľa chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až dospodku, Zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali zmŕtvych“ (Mt 27, 51-52

Kaplnka Svätého Kríža a svätej Heleny je v najnižšej časti baziliky. Je tu aj miesto, kde svätá Helena našla kríže viacerých popravených v cisterne zanesenej zeminou a odpadmi. Ktorý bol kríž nášho Pána? Pravý kríž mal na prosbu svätej Heleny uzdravovať ťažko chorých. To sa aj stalo. Na pamiatku tejto udalosti bol stanovený 3. máj ako sviatok nájdenia svätého kríža.

Kaplnka nájdenia svätého Kríža patrí františkánskej komunite. Je v nej umiestený veľký kríž a socha svätej Heleny.

Najpriestrannejšou kaplnkou podzemia je kaplnka svätej Heleny, ktorá patrí Arménskej cirkvi. Hlavný oltár  zasvätili matke cisára Konštantína, svätej Helene. Bočný  oltár znázorňuje kajúceho Dismasa, lotra, ktorý bol popravený spolu s Pánom Ježišom. „A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal: Veru hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 39-43

Drahé sestry, drahí bratia, aj my sme hriešni a zaslúžime si právom trest. Berme si príklad od lotra ukrižovaného po pravici nášho Pána. Priznajme si svoju vinu a úprimne oľutujme svoje hriechy. Vtedy aj nám povie Pán Ježiš Kristus, ešte dnes budeš so mnou v raji.

Prajem Vám a Vaším rodinám radosť zo zmŕtvychvstalého Pána a vyprosujem pevné zdravie a hojnosť Božích milostí.

 

Váš brat Jozef Gazdík