04.02.2021

Rychlá pomoc pro Chorvatsko

Drazí bratři a sestry,

Jak jste již pravděpodobně slyšeli, 29. prosince 2020 zasáhlo centrální část Chorvatska velké zemětřesení (o síle 6,3 stupně), které způsobilo velké škody. Při té příležitosti zahynulo 7 lidí a bylo poškozeno více než 40 000 nemovitostí, více než 3 000 bylo zničeno (již nejsou vhodné k bydlení) a více než 5 100 je jen dočasně nebezpečných. Patří sem školy, kostely, nemocnice... A statici stále cestují po terénu a zjišťují škody na budovách (s vědomím, že skenovali asi 56% budov).

Ačkoliv tedy život jde dál, lidé v Chorvatsku se stále snaží najít způsoby, jak si v této situaci pomoci. Proto se obracíme na vás, sekulární bratrstva v Evropě, s návrhem, zda jste ochotni a schopni pomoci našim bratrům a sestrám v Chorvatsku v této situaci.

Navrhujeme twinningové projekty (navázání družby) mezi vašimi národními společenstvími a 2 oblastními společenstvími, která jsou v epicentru zemětřesení (Čuntić a Sisak). Prostřednictvím přímého kontaktu s těmito oblastními společenstvími (t.j. pomocí týmu vytvořeného Chorvatskou národní radou, který by vám mohl pomoci navázat a udržovat s nimi kontakt. Můžete se dohodnout, zda chcete pomáhat měsíčním darem během 6 - 12 měsíců, nebo upřednostňujete darování najednou na konkrétní účel, který byste identifikovali při vzájemném kontaktu s twinningových projektem.

Národní rada České republiky se rozhodla vyhlásit sbírku na pomoc Chorvatským společenstvím zasaženým zemětřesením a zřídila konto pomoci po dobu 6 měsíců:

Bankovní spojení (účet NR): POMOC CHORVATSKU

189969375/0300 a VARIABILNÍ SYMBOL 21

Vaše dobrovolné dary budeme odesílat vždy prvního v měsíci na účet, a to po dobu 6 měsíců tak, aby pomoc byla rychlá. První dar tedy pošleme 1. března.

(o případné další pomoci rozhodne až nová národní rada po národní volební kapitule v červnu)

 

Předem VÁM VŠEM děkujeme za vaši bratrskou pomoc, i malá částka spolu s ostatními vytvoří balíček pomoci. Tak jako v minulých letech takovou štědrou pomocí dáváme společně najevo, že jsme si vědomi, že nejsme jen místní společenství nebo národní české společenství, ale také mezinárodní společenství v Sekulárním františkánském řádu.

Za národní radu

Luboš Kolafa, národní ministr SFŘ v ČR