04.01.2021

Well4Africa - novinky a výroční zpráva 2020

Drazí bratři a sestry,

s potěšením vám mohu zaslat přiloženou výroční zprávu sociální iniciativy "Well4Africa" za rok 2020. Tato zpráva je již zveřejněna na webových stránkách ciofs.info a velmi brzy bude zaslána prostřednictvím sekretariátu CIOFS všem národním bratrským společenstvím. Rozhodla jsem se poslat zprávu přímo vám všem a využít této příležitosti k vyjádření své vděčnosti.

Přijměte mé nejhlubší poděkování za vaši neúnavnou podporu „Well4Africa“ různými způsoby (překlady, komunikace, fundraising, správa webových stránek, finanční kontrola, modlitba atd.). Předejte prosím mé poděkování všem bratrům a sestrám ve vašich zemích, protože nás, stejně jako naše františkánské komunity v Africe, velmi dojímá vaše velkorysost.

 

Kéž vám dobrý Pán v těchto těžkých dobách, ve kterých žijeme jako společenství jednoho srdce a jedné duše, hojně žehná.

S hojným požehnáním vám přeji šťastný nový rok!

Bratrsky,

Virginija

P.S. jsem velmi ráda, že s vámi mohu sdílet 2 videa s realizovanými projekty.

https://www.youtube.com/watch?v=98Ux1PEXkew

https://www.youtube.com/watch?v=nYL43MlCdWs

Národní rada děkuje za vaši štědrost a touhu se rozdělit o nezasloužené dary, které od Pána denně dostáváme.