26.12.2020

Vánoční přání pro nás

Pokoj a dobro!

Milé sestry a bratia, prežívame už vianočný týždeň, v ktorom vrcholia naše prípravy na sviatočné dni Vianoc. Verím, že naša príprava je hlavne v rovine duchovnej, tak ako to prežíval aj náš serafínsky otec, svätý František, keď pripravoval prvý živý Betlehem v Grečo.

Tieto Vianoce  a naša príprava je poznačená súčasným stavom, s obmedzeniami - zákazom vychádzania, obmedzením v počte veriacich v kostoloch, neistotou ako a kedy sa toto všetko skončí, aký život nás čaká po skončení pandémie?

Evanjelia tohto týždňa nás povzbudzujú k pokore, v akej prijala Panna Mária oznámenie anjela Gabriela, k vzťahom so svojimi blízkymi, bratmi a sestrami, tak ako Panna Mária pri návšteve sv. Alžbety a k láske, ktorú nám prinieslo narodenie Ježiška.

Prajem nám všetkým požehnané a milostiplné Vianoce, aby sme s čistým srdcom prijali nášho Spasiteľa, aby nás tieto sviatky posilnili a uverili sme, že sa budeme môcť znovu stretávať a prežívať skutočnú bratskú lásku.

Prajem nám, aby to Aleluja a Sláva Bohu na výsostiach, ktoré budú znieť, utvrdilo v nás radosť a lásku.

Monika


Kéž všichni členové české OFS naleznou přízeň, vyrovnanost a pravou lásku, když si připomínáte narození našeho Pána Ježíše! Vše nejlepší pro vaše vánoční dny!

„Vánoce jsou postaveny na krásném a úmyslném paradoxu; že narození bezdomovce by mělo být oslavováno v každém domě.“ G.K. Chesterton

Veselé Vánoce!

Alfred Obermair, člen mezin. rady Rakousko


Milé sestry a  bratři ze Sekulárního františkánského řádu,

Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás. Pamatuji na Vás v modlitbách. Kéž byste uprostřed kovidových zmatků dokázali prožít Vánoce v pokoji a radosti, + b. František.


Mons. František Radkovský


Den radosti se blížil, čas jásotu nadešel…

Je uctěna prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora…

a celá noc jásá čistou radostí.

(1 Cel 85)

Přejeme Vám Svaté Vánoce a šťastný nový rok, naplněný Božím požehnáním!

Tibor Kauser, generální ministr SFŘ

A.D. 2020Děkuji vám za vaše přání. Posílám pozdravy na Vánoce a na Nový rok 2021

pokoj a dobro

Emilia OFS národní ministr Polsko


Mockrát vám děkuji za krásné vánoční poselství.
Posíláme nazpět všechna tato přání a kéž nikdy nepřestaneme milovat svého bližního, ať je to kdokoli!
Evelyn a Godwin
OFS Malta


přání od Any Fruk

Na konci tohoto svatého dne přeji vám a vašim rodinám mír a radost, které Kristus přinesl svým příchodem na svět. Kéž vás naděje, která s ním přišla na svět, doprovází každý den v Novém roce před námi, abychom mohli šířit jeho dobrou zprávu všem, které nám Bůh v našem životě dal!

Veselé Vánoce!


Milovaní bratři a sestry,

ve vtělení se Bůh, pokorná Láska, sklonil ke každému z nás a ukázal svou blízkost k našemu samotnému lidskému bytí. Pro nás, františkány, jsou Betlém a kříž dvě nejcennější tajemství, protože svatý František vidí jejich neoddělitelné spojení. Dnes oslavujeme narození Ježíše v jesličkách, tentýž Ježíš na kříži nás zachránil před temnotou, hříchem a zoufalstvím.

Můžeme rozhlásit tuto velkou radost, že se Spasitel narodil pro svět. Je s námi! Šťastné a požehnané Vánoce vám všem!

Národní rada OFS v Litvě


Velice vám děkuji a zasílám vám všem vánoční požehnání dobré přání a milosti všem z krásného západního Irska.

Zvláštní požehnání pro svátek sv. Štěpána. Bůh vám žehnej.

Nejlaskavější pozdravy
Maire


Dopis národního ministra