22.12.2020

Přání Národní rady všem členům a přátelům SFŘ

Milé sestry a bratři,

děkujeme vám všem za vaši ochotu sloužit bratrství a lásce prostřednictvím třetího řádu sv. Františka nejen bratřím a sestrám ve františkánské rodině ale všude kam dosáhnou vaše srdce. Přejeme Vám i všem ostatním klidné, pokojné a radostné vánoce.

Kéž bychom nemuseli myslet na nic jného než na malé děťátko, které bylo člověkem i Bohem. Na ten veliký čin největší Lásky. Na to, že láska se o vánocích náhle projeví alepoń na chvíli u všech lidí a oni nahlédnou dar Boží. Ano vánoční chvíle jsou pomíjivé, ale zanechávají stopu v naší mysli i v našem srdci. Svatý František, když nalezl lásku Boží žil od té doby jen pro ní. I my to můžeme dělat při všech starostech i radostech, při všem lidském, co zažíváme, přestože možná nejsme schopni si vytvořit takovou svobodu, jakou obdržel František. Každý máme své povolání, každý máme dar od Pána a každý si můžeme být jisti, že nás miluje takové, jací právě jsme.

Vaši služebníci v národní radě