20.11.2020

Den modlitby za SFŘ 29. listopadu 2020

DOPIS GENERÁLNÍHO MINISTRA všem bratrům a sestrám SFŘ a YouFra

Řím, 17.11.2020, o slavnosti sv. Alžběty Uherské

Mé drahé sestry a bratři po celém světě!

Kéž vám Pán dá svůj pokoj!

Už jsem se na vás obrátil v březnu, kdy jsme si uvědomili, že tato celosvětová pandemie má hluboký dopad na náš život a museli jsme čelit velkým výzvám, možná větším než kdy jindy. Náš život se změnil ze dne na den. Nevěděli jsme, co můžeme očekávat. Věděli jsme, že Bůh lidstvo pandemií netrestá, ale nejistota ohledně Boží vůle byla velká.

Konečné řešení podivné situace, kterou jsme nuceni žít, stále není jasné, ale víme, že nás Bůh nikdy neopustí. Ačkoli život není snadný, můžeme cítit Boží lásku. Víme, že i když si nemůžeme vždy užívat osobní vzájemné kontakty, vždy můžeme být v osobním kontaktu s Bohem. Modlitba se v našem životě stala významnější. Právě proto vás všechny jménem předsednictva CIOFS vyzývám, abyste se připojili k následujícímu dni modlitby. To nás opět přiblíží a potvrdí to sílu modlitby a kontemplativní aspekt našeho života.

Za tímto účelem vyhlašuji

celosvětový den modlitby za sekulární františkánský řád a františkánskou mládež v neděli 29. listopadu 2020

na znamení nového začátku prvního dne nového církevního roku, kterým je 1. adventní neděle a svátek všech svatých serafínské rodiny, s prosbou o jejich přímluvu. Zvu vás všechny – sekulární františkány a členy YouFra, abyste se toho dne připojili k modlitbě františkánského růžence. Den modlitby začne v sobotu 28. listopadu 18:00 SEČ a skončí v neděli 29. listopadu 18:00 SEČ. Pro další podrobnosti a připomenutí můžete využít web CIOFS a facebookovou stránku CIOFS, proto prosím sledujte tato média.

Předpokládá se podle současných zpráv, že v příštích týdnech dosáhne svět vrcholu pandemie, ale stále musíme být trpěliví a vytrvalí. Však čas, kdy doufáme v osobní setkání, bude den za dnem, týden za týdnem blíž. Požádejme Pána časů, aby nám dal „pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání“, abychom mohli tento čas žít podle Jeho poslání.

Prosím všechny, kdo budou tento dopis číst, aby jej předali dál, aby se všichni bratři a sestry mohli dozvědět o tomto dni modlitby a mohli se připojit.

S prosbou o přímluvu našeho serafínského otce svatého Františka a všech svatých františkánské rodiny vám posílám co nejsrdečnější pozdrav.

Váš malý bratr Tibor Kauser, generální ministr CIOFS