18.11.2020

Z dopisu generálního ministra

Řím, 1. listopadu 2020, Svátek všech svatých

Drahé sestry a bratři, kéž vám Pán dá svůj pokoj!

Listopad je měsíc, kdy přemýšlíme více o svatých. Oslavujeme všechny svaté, i ty z velké serafínské rodiny, kteří před námi září svítícími lampami, osvětlujícími naše cesty, když hledáme Boha a snažíme se žít podle svého povolání. Vzpomínáme na naše milované, členy rodiny, bratry, sestry, kolegy, sousedy, kteří už s námi nemohou být a které bychom rádi znovu potkali. Modleme se za ty, kteří nás letos opustili, proto vás všechny vyzývám, abyste věnovali zvláštní okamžik modlitbě za naše sestry, bratry, členy rodiny, kteří nás letos opustili, zvláště za ty, kteří zemřeli z důvodu nakažení Covidem-19.

Náš život je stále velmi ovlivněn pandemií a my potřebujeme Ducha svatého, který nás může utěšit, více než dříve. Bratrská společenství se obvykle stále nemohou setkávat a nedostatek osobních kontaktů činí bratrský život obtížnějším než kdy dříve. Trvá to již déle než šest měsíců a vím, jak je pro každého z vás těžké, tuto situaci zvládnout. Modlím se za každého z vás a prosím Pána časů, aby nás z této obtížné situace osvobodil, a posílil nás, dokud se nevrátíme k běžnějšímu způsobu života.

Předsednictvo CIOFS má stejné obtíže, ale snažíme se udělat vše pro to, aby bratrský život pokračoval vpřed a snažíme se reagovat na aktuální potřeby Mezinárodního a národních bratrských společenství.

Kéž nás Pán osvítí, abychom viděli v tomto bohatství a rozmanitosti svatosti, kterou si v tomto měsíci zvlášť připomínáme, že i my máme stejné povolání být svatými! Neexistuje stejný způsob, jak být svatým, Bůh každého z nás zve, abychom byli svatí svým vlastním způsobem a životem. Modlím se za vás, abyste našli svůj správný způsob, jak se stát svatým!

Stále se modlím za vás všechny a na oplátku vás také prosím, abyste se modlili za mě a za předsednictvo, abychom vám - mezinárodnímu bratrskému společenství - mohli každý den lépe a lépe sloužit.

Váš ministr a váš menší bratr Tibor Kauser, generální ministr