11.10.2020

Dopis k situaci v Libanonu

Č.j.:  26/20

Vážené sestry a bratři,

právě před 42 léty 22. 10. 1978 při introinizaci na papežský stolec Svatý Jan Pavel II. řekl nejen přítomným, ale celému světu: „Nebojte se – otevřete dveře Kristu“ A tato slova bychom  vám chtěli připomenout i v této době plné nejistoty a nejasností z dalšího vývoje epidemiologické situace. Je to prověření naší víry a především důvěry v Krista.    A také připomínáme a prosíme v souvislosti s letošním dnem chudých a opuštěných (15.11.): Nezapomeňte na osamělé lidí ve svém okolí – nejen v Místním bratrském společenství, ale i ve farnosti a v sousedství. Navštivte je, pozvěte je na kávu, zavolejte jim, pošlete dopis…   V příloze zasíláme dopis bratra generálního ministra Tibora Kausera o situaci našich členů SFŘ v Libanonu. Dopis nepotřebuje komentář. Prosíme však zejména starší a nemocné o modlitby na tento úmysl. A také prosíme: otevřete svá srdce i peněženky. Svůj dar zašlete na účet SFŘ 189969375/0300 variabilní symbol 3274 pokud možno do 10. prosince, abychom mohli ještě před vánoci přeposlat.

Pokoj a dobro!

V Chotouni   11. 10. 2020

Dr. František Reichel OFS, národní ministr NBS a členové Národní rady

 


 

Prot.č. 3274

Řím, 1.října 2020

Všem národním radám OFS, všem Mezinárodním radním OFS, všem Národním radám YouFra

Předmět: Výzva k získání finančních prostředků pro členy OFS v Bejrútu, kteří trpí v důsledku srpnového výbuchu.

Drazí,

Jak jistě všichni již víte, Libanon prochází velkou politickou a hospodářskou krizí, která srazila celou zemi na kolena. A tuto již tak tragickou situaci ještě zhoršil 4. srpna v 18:00 ničivý výbuch 2700 tun dusičnanu amonného v oblasti přístavu v Bejrútu, který způsobil 200 úmrtí, více než 7000 zraněných a zničení všeho v okruhu 10 km Podle odhadů příslušných orgánů má 300 000 občanů Bejrútu zničeny nebo poškozeny své domy. Mezi nimi bylo několik rodin OFS.

Z tohoto důvodu vás v gestu bratrské solidarity zveme, abyste zvážili možnost zaslat příspěvek, který by měl těmto našim bratrům a sestrám pomoci opravit jejich domovy, znovu získat vyrovnanost a bezpečí, které nám každému domov poskytuje.

První standardní odhad potřebný k opravě škod způsobených jednotlivým rodinám (zde neuvádíme jména z důvodu ochrany soukromí) je minimálně 70 000 EUR.

Jsme přesvědčeni, že mluvíme jménem všech členů našeho řádu, kteří jsou v rámci solidarity a bratrství připraveni zasáhnout na pomoc těmto bratrům a sestrám, kteří byli zbaveni domova - jedné z nejdůležitějších podmínek pro život rodiny. Předsednictvo CIOFS navrhuje fundraising a zaručuje jeho koordinaci a vhodné využití. To bude zajištěno prostřednictvím libanonské národní rady OFS. Fundraising by měl zahrnovat členy OFS na všech úrovních (národní, regionální a místní) a zvát je k účasti s obvyklou velkorysostí, která se projevila v jiných podobných situacích.

Abychom zabránili přetížení libanonského národního pokladníka, prosíme všechny, aby zasílali dary na běžný účet CIOFS způsobem, který je všem znám, s uvedením důvodu: SUPPORT TO THE OFS FRATERNITY of BEIRUT. Sekretariát CIOFS poté zašle to, co obdrží, libanonskému OFS ve dvou platbách; první se uskuteční na konci října 2020 jako odpověď na naléhavé potřeby a druhá na konci prosince 2020.

Děkuji vám jménem našich bratrů a sester, kterým svou velkorysostí zmírníte jejich bolesti a budou se cítit ještě více součástí velké rodiny OFS, zdravím vás přáním našeho otce svatého Františka :

Kéž vám Pán dá svůj pokoj

Tibor Kauser OFS

Generální ministr