29.09.2020

Františkánská pouť na Sv. Hostýn 11. – 12.9.2020

Účastníci z Prahy a okolí se v pátek 11. 9. zastavili v Brně v novém kostele blahoslavené sestry Restituty Kafkové. P. Pavel Hověz, místní farář, nás seznámil s historii výstavby kostela, životem blahoslavené Restituty a také se základními kameny kostela. Jedním z nich je i dar našeho řádu, cihla, kterou ozdobil nápisem C+ M + P 1982 bratr Jan Pečený a byla požehnána při mši svaté kardinálem Františkem Tomáškem při mši svaté na Levém Hradci 19. 2. 1982, kde se slavilo 1000 let zvolení svatého Vojtěcha pražským biskupem.

Po příjezdu na Svatý Hostýn sloužil P. Eliáš Paseka OFM mši svatou v kapli poutního domu, v dalším programu po modlitbě kompletáře následovala tradiční celonoční adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Sobotní mši svatou sloužil v bazilice Nanebevzetí Panny Marie pro františkánskou rodinu provinciál P. Jakub Sadílek OFM. S velkým zájmem se setkala hra František blázen v podání Jana Horáka v sále poutního domu. Závěrečným bodem pouti byla křížová cesta, kterou vedl P. Eliáš Paseka OFM.

gallery