08.05.2020

Dopis generálního ministra k výročí Laudato Sii

Prot. N. 3220                                                                                                      Řím, 14. ledna 2020

Drazí bratři a sestry,

nadcházející 24. květen si připomeneme 5. výročí encykliky papeže Františka „Laudato Sii“. Svatý otec, pohnut soucitem se „zraněnou planetou, kterou obýváme, jakož i… hluboce lidskými příčinami zhoršování životního prostředí“ (LS 163), vyjadřuje svou touhu po otevření dialogu mezi všemi obyvateli naší planety s cílem zahájit globální akci pro dobro našeho společného domova.

Publikace této encykliky byla nadšeně přivítána celou globální vědeckou komunitou a také COP 21, Světové klimatické konference konané v Paříži v prosinci téhož roku, která vytvořila Pařížskou Klimatickou Dohodu, kde encyklika sloužila jako stálý odkaz, dokonce se stala „Magnou Chartou“ o životním prostředí.

Spiritualita na základně této encykliky je hluboce františkánská a vzhledem k jejímu významu Konference františkánské rodiny (CFF), složená z ministrů OFM, OFMConv, OFMCap, TOR, OFS a prezidenta IFC/TOR, vyzvala při své prezentaci františkánské univerzity na celém světě k pořádání univerzitních kurzů k tomuto dokumentu - nenechat ho „spát“ na polici v knihovně. V tomto ohledu CFF pověřila Mezinárodní františkánskou komisi pro spravedlnost, mír a ochranu stvoření (více známou jako Římská 6), k níž OFS patří, přípravou studijního průvodce. Tato příručka byla vytvořena u příležitosti prvního výročí zveřejnění encykliky na webových stránkách Komise. Domníváme se, že je vhodné vás znovu upozornit tímto oběžníkem, aby si encykliku místní bratrská společenství znovu pročetla a prostudovala, protože její obsah by se mohl stát zdrojem konkrétních akcí, týkajících se našeho společného domova.

S bratrským objetím

Tibor Kauser Generální ministr CIOFS