08.05.2020

Papež František zve katolíky, aby oslavili týden Laudato Sì

Iniciativa sponzorovaná Vatikánem spojuje věřící v ambiciózní akci ochrany stvoření.

Při příležitosti pátého výročí Laudato Sì papež František vyzývá katolické komunity k účasti na týdnu Laudato Sì od 16. do 24. května.

Týdenní program se shoduje s pátým výročí vyhlášení Laudato Sì a jeho cílem je zapojit 1,3 miliardy katolíků na světě do ambiciózních akcí na ochranu našeho společného domova. Katolická církev představuje asi šestinu světové populace ve více než 220 000 farnostech po celém světě a hraje jedinečnou a životně důležitou roli při řešení ekologické krize.

Ve svém videu papež František přemýšlí o ochraně stvoření jako o stěžejním tématu jeho papežství a vybízí věřící k účasti na týdnu Laudato Sì:.

"Jaký svět chceme ponechat těm, kteří po nás přijdou, dětem, které vyrůstají?" Na základě této otázky bych vás rád pozval k účasti na týdnu Laudato Sì ve dnech 16. – 24. května 2020. Je to celosvětová kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato Sì o péči o společný domov. Obnovuji svou naléhavou výzvu k reakci na ekologickou krizi, křik Země a křik chudých nemohou pokračovat. Postarejme se o stvoření, dar našeho dobrého Stvořitele Boha. Slavme společně týden Laudato Sì. Kéž vám Bůh žehná a nezapomeňte se za mě modlit. “

Encyklika papeže Františka Laudato Sì vyvolala modlitby a akce na ochranu životního prostředí v tisících katolických komunit a dala katolickému hnutí nový impuls k péči o stvoření. Vědecká analýza však ukazuje, že tempo změny klimatu a vymírání živočišných a rostlinných druhů stále roste. K vyřešení této výzvy je naléhavě zapotřebí ambicióznějších závazků.

V této souvislosti papež František a Vatikánský dikaster pro integrální lidský rozvoj povzbuzují katolická společenství, aby přemýšlela o svých dosavadních jednáních a poté podnikla další krok. Ambiciózní akce se budou lišit podle komunity; na webové stránce Laudato Sì Week je k dispozici doporučený průvodce nejúčinnějšími opatřeními.

Výročí Laudato Sì se shoduje s dalšími významnými environmentálními událostmi, které se mají konat koncem tohoto roku. V listopadu na 26. OSN konferenci o změnách klimatu oznámí státy své plány na splnění cílů Pařížské dohody o klimatu. Konference OSN o biodiversitě, během níž bude mít svět šanci stanovit smysluplné cíle na ochranu stvoření, se bude konat v říjnu.

Jako vedoucí partner v této iniciativě je Sekulární františkánský řád hluboce odhodlán realizovat vizi Laudato Sì, a proto vyzývá všechny Národní rady na celém světě, aby tuto iniciativu podpořily a zavázaly se, že tentonávrh uvedou v život, vždyť významným způsobem odpovídá naší Řeholi.

 

Na webu Laudato Sì Week najdete obsáhlý soubor nástrojů a propagační materiály.

Laudato Sì Week je sponzorován dikasterií pro Podporu integrovaného lidského rozvoje.

 

Video zpráva od papeže Františka:

https://www.youtube.com/watch?v=DHlzOWp8ZQY&feature=youtu.be

 

Web Laudato Sì Week:

https://www.LaudatoSiWeek.org/it