08.05.2020

Výročí encykliky Laudato Sii

Výzva papeže Františka

Dopis generálního ministra

Studijní příručka k encyklice Laudato Sii

Vytištěný letáček A6 a záložka do knihy jsou již k dispozici a lze si objednat na frantiskan@kolafa.name. Budou k dispozici též na Mariánské pouti Prahou 6.6.2020

gallery