28.04.2020

Neobvyklá pouť do Poříčí 2020

Pouť do Poříčí nad Sázavou ke hrobu našeho bratra dr. Františka Noska

byla plánována na sobotu 25.dubna 2020. Pouť – tak, jak ji známe – se nemohla uskutečnit vzhledem k tomu, že stále trval nouzový stav. Do Poříčí přesto zajeli čtyři bratři z MBS u kostela Sv. Anežky v Praze na Spořilově. Byli to národní ministr František Reichel a bratři Jiří Zajíc, Lubomír Mlčoch a Miloslav Müller. S nimi přijel též pan Stanislav Houška z Jílového u Prahy, který do Poříčí putoval  i v předchozích létech. Poutníci se pomodlili u Noskova hrobu. Mše svatá za bratra Noska byla sloužena již 18.dubna v Nasavrkách u Chrudimi otcem Pavlem Čtvrtečkou, který jezdí každým rokem na poříčskou pouť.

Za zmínku stojí, že i prvé pouti do Poříčí v roce 1936, tj. rok po Noskově smrti, se účastnili čtyři poutníci. Byli to funkcionáři katolických družstev  a přijeli jako delegace družstev, která br.Nosek zakládal. Pouti se pak konaly každým rokem, i v těžkých dobách, jako byla válka nebo 50.léta, kdy byl nejméně jeden z prvních čtyř poutníků ve vězení.

(Zprávu podává Miloslav Müller)