16.04.2020

JAK VYPADÁ PRÁCE ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA CIOFS

Představte si malou skupinu spolupracujících lidí z celého světa, jejíž členové obvykle v páru navštěvují (pokud nejsou uzavřené hranice) minimálně 2 země měsíčně. Jejich společné setkání každý půl rok „tváří v tvář“ je po takovém poklusu opravdu radostí, vždyť jako správní následovníci sv. Františka za svou námahu nedostávají (kromě pokladníka a sekretáře) žádný plat.

Poslední pracovní setkání se uskutečnilo 26.10.- 2.11.2019 v Římě, kdy se členové vzájemně informovali o výsledcích vizitací, plánovali vlastní pastorační vizitaci, Generální kapitulu a Kongres OFS a YouFra, řešili otázky kolem nově vznikajících bratrských společenství v arabském světě a pokračování Studní v Africe. Mimo to připravovali projekt o naší historii od r. 1950 a o našich svatořečených sekulárních františkánech, diskutovali o nově zaváděných online formačních kurzech a změnách našich mezinárodních stanov.

Každý den zahajovali modlitbou Breviáře a mší svatou a každý den končili reflexí u "kulatého stolu". Zde zaznívaly neformální zkušenosti – např. při mnoha vizitacích zpočátku panoval jistý strach, který se však rozplynul, když přítomní poznali, že mezi ně přijeli opravdoví bratři a celá vizitace se pak měnila ve velmi přátelskou návštěvu, kde se přítomní cítili "jako doma". (Toto můžeme potvrdit i ze zkušenosti naší loňské květnové vizitace).

Pro vaši představu zde přinášíme několik fotografií.

(Markéta Terezie Kubešová)

gallery