13.03.2020

Dopis generálního ministra koronaviru

                                                                                     Řím, 12.3.2020

Drahé sestry a bratři z celého světa,

Kéž vám Pán dá svůj pokoj!

Žijeme mimořádné dny, týdny, které vyžadují mimořádná rozhodnutí a mimořádný přístup.

Zatím nevíme, jaký je v této vážné situaci Boží plán, ale já jsem přesvědčen, že Bůh pro nás připravuje velké překvapení.

Slyšíme zprávy ze všech koutů světa o coronavirové epidemii, která se velmi rychle šíří.

V některých částech světa je situace opravdu vážná a znepokojující, zatímco jiné části světa jsou zatím bez nálezu viru nebo méně ovlivněny.

 

Jako Sekulární františkáni, žijící ve světě, musíme věrně plnit povinnosti v různých okolnostech našeho života (srov. Řehole 10) To je dnes náročnější, protože musíme mnohdy opustit

naše pohodlné návyky a pozorně se přizpůsobit novým okolnostem. Solidarita a bratrský život dostává nový smysl.

V prvé řadě vás všechny vyzývám, abyste se připojili k mým modlitbám za ty, kteří jsou postiženi epidemií, zejména za obyvatele Itálie, Číny, Jižní Koreje, které jsou v této chvíli nejvíce zasaženy, ale situace se mění ze dne na den a vážně ovlivněny jsou i ostatní země. Modleme se za ty, kdo trpí touto nemocí, za ty, kdo pečují o nemocné, a za všechny, ať mají  moudrost a trpělivost chovat se správně, fyzicky i duchovně, a jsou schopni nést toto materiální a duševní břemeno. 

Život ve světě nás vyzývá, abychom byli pozorní vůči všem, kteří mají v této situaci větší potíže,

nebo čelí většímu riziku. V našich bratrských společenstvích je mnoho starších sester a bratrů, kteří potřebují více bratrské péče a více pozornosti. Prosím vás, abyste věnovali zvláštní pozornost těm, kteří to potřebují. Máme být disciplinovanější, protože každý z nás má za své bratry a sousedy ještě větší osobní odpovědnost. Jsem si jist, že Bůh nám dává příležitost posílit bratrský život, i když někdy bude méně osobních setkání.

 Z opatření úředních orgánů se situace jeví den co den kritičtější. Některá z opatření a volání jak světských, tak církevních autorit nás mohou překvapit nebo dokonce mohou být šokující. Musíme však věřit, že to vše je pro obecné dobro, a protože není jiné autority kromě od Boha (Řím. 13: 1), měli bychom je respektovat, i když někdy není tak jednoduché jim porozumět. Bůh vždy chce naše duchovní a materiální dobro.

Otevřme naše srdce, abychom slyšeli, co nám Pán hodlá  touto situací říci. Kéž nám Bůh pomůže abychom poznali,co je dnes naší povinností.

Váš ministr a váš menší bratr

 

Tibor Kauser

Generální ministr