27.02.2020

Zpráva ze zahájení CMP 2020

V tradičním termínu (po svátku Sv. Cyrila) tj. v sobotu 15. 2. se na Levém Hradci v kostele svatého Klimenta sešlo téměř 70 poutníků. Mši svatou pro ně celebrovali členové Národní rady NBS SFŘ P. Eliáš Paseka OFM a P. František Kroczek OFMCap. a také předseda Matice velehradské Msrge Jan Peňaz a farář z Odolena Vody P. Kamil Vrzal. Po mši svaté a fotografování před kostelem se 50 poutníků vydalo na první etapu – přes přívoz v Roztokách do Klecan a dále přes Hovorčovice, Veleň a Brandýs nad Labem do Staré Boleslavi (28 km). V neděli 16. 2. začala druhá etapa pouti mší svatou ve staroboleslavské bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zde po uctění Paládia země české se vydalo 40 poutníků na trasu přes Karané, Čelákovice, Přerov nad Labem do Sadské (25 km). Putování v těchto etapách se zúčastnili členové SFŘ ze sedmy místních bratrských společenství – Brandýsa nad Labem (i s dětmi), Lysé nad Labem, Hradce Králové, Moravské Třebové, Slatiňan a Prahy (od sv. Josefa a od sv. Anežky). V březnu (21. a 22. 3.) CMP pokračuje 4. etapou od kostela sv. Apolináře v Sadské přes Poděbrady do Velkého Oseka a 5. etapou z Velkého Oseka přes Týnec nad Labem do Chvaletic.

František Reichel

gallery