14.02.2020

Dopis generálního ministra z 29.12.2019

Drazí bratři a sestry,

ať vám Pán dá svůj pokoj!

Uplynul rok a půl od 3. OFS a YouFra kongresu, který se konal v Litvě 20.-26.8.2018. Zvláštním plodem tohoto kongresu se stala konkrétní sociální iniciativa nazvaná „Well4Africa“ (Studně pro Afriku). Nedostatek pitné vody v Africe je pro tento kontinent jednou z hlavních výzev, proto se účastníci kongresu rozhodli zahájit tento projekt, aby pomohli svým africkým bratrům a sestrám a jejich sousedům.

Předsednictvo CIOFS, když vidělo velkou podporu ze strany národních bratrských společenství, se po kongresu rozhodlo, že „Well4Africa“ se stane stálým projektem celého Františkánského sekulárního řádu a svěřilo jeho vedení litevké Národní radě OFS.

V příloze najdete dopis OFS z Litvy, ve kterém jsou prezentovány současné úspěchy této sociální aktivity.

Rád bych vyjádřil svou hlubokou vděčnost všem sekulárním františkánům a lidem dobré vůle, kteří na tuto aktivitu zareagovali a podpořili ji modlitbou nebo finančním darem. Ať vám Pán hojně žehná.

Protože projekt se stal trvalou aktivitou Řádu, zvu všechna Národní bratrská společenství, aby pokračovala ve svém zájmu a zvážila svou možnost podpory, a společenství v Africe, aby využila možnosti požádat o podporu.

Vyjádřeme svou solidaritu a připojme se k tomuto projektu, který má skutečný františkánský světský charakter.

 

S bratrským pozdravem

 

Tibor Kauser

Generální ministr CIOFS