04.06.2019

Zpráva z bratrské a pastorační vizitace SFŘ ČR

Ve dnech 15.- 19.5.2019 proběhla v Praze bratrská a pastorační vizitace našeho národního bratrského společenství. Jednání probíhalo v Praze u bratří františkánů v klášteře u Panny Marie Sněžné.

Bratrskou vizitaci měla na starost Monika Midveryté OFS a pastorační část P. Alfred Parambakathu OFMConv.

Monika pochází z Litvy, kde je členkou mezinárodní rady SFŘ a pracuje jako pastorační asistentka na arcibiskupství ve Vilnjusu a také je hlavní koordinátorkou iniciativy Well4Africa. Narodila se v r. 1988, v r. 2006 se stala členkou františkánské mládeže, je bakalářkou environmentálního inženýrství, v r. 2012 byla 3 roky národní ministryní YouFra v Litvě a zároveň v tomto roce složila trvalou profes v SFŘ, v r. 2013 dokončila fakultu žurnalistiky, v r. 2016 byla zvolena národní formátorkou.

Otec Alfred (Binoy Thomas) se narodil v roce 1975 v indické Kerale. V roce 1990 vstoupil do Řádu bratří minoritů, studoval filozofii a teologii v Kerale a byl vysvěcen na kněze 30. prosince 2001. V r. 2004 obdržel licenciát ve Františkánském teologickém institutu v Assissi a v r. 2007 doktorát na univerzitě Anthonianum v Římě.

Od roku 2007 do roku 2011 byl ředitelem Františkánského centra v Karukuttech. Od roku 2011 do roku 2015 byl vikářem provincie a rektorem semináře Kolbe Ashram, Kerala, Indie. Od roku 2015 až do svého jmenování generálním duchovním asistentem OFS byl provinčním delegátem Andhra Pradesh v Indii.

Generální ministr konventu, P Marco Tasca ho 27. července 2016 jmenoval generálním duchovním asistentem OFS. Nyní pracuje v Římě.

P. Alfred přiletěl do republiky již 11. 5., aby si prohlédl Prahu a setkal se s provinciálem minoritů P. St. Gryněm, který se nemohl kvůli povinnostem pak účastnit dalšího jednání. Hned po příletu se s naším národním ministrem Františkem Reichelem zúčastnil františkánské poutě k hrobu Dr. F. Noska v Poříčí nad Sázavou. Monika dorazila 15. 5. S oběma vizitátory jsme se zúčastnili slavnostní večerní mše svaté v katedrále sv. Víta a také následujících oslav sv. Jana Nepomuckého – procesí Prahou na Karlův most. Počasí nám sice moc nepřálo, ale oslavy – Navalis (na Vltavě) byly i tak moc pěkné.

16.5. ráno jedeme s vizitátory na františkánskou pouť seniorů do Hájku – začínáme prohlídkou v klášteře sester benediktinek na Bílé Hoře a následuje 3 km pěší pouť s našimi seniory (je nás asi 30) – modlíme se růženec, pak zpíváme mariánské písně (poslechneme si i litevskou a indickou) a v Hájku se účastníme mše svaté a mariánských litanií v Loretě. Následuje prohlídka komunisty zdevastovaného a postupně obnovovaného kláštera a oběd – tradiční výborný guláš.

Odpoledne máme domluvenou prohlídku arcibiskupského paláce a setkání s generálním vikářem biskupem Z. Wasserbauerem, který se nám ochotně věnuje a odpovídá na dotazy vizitátorů ohledně situace církve v naší zemi.  Na otázku, co můžeme my terciáři nejdůležitějšího udělat pro naši vlast – vidí pan biskup jako prioritu nás terciářů evangelizaci – svým životem tam, kde jsme.

17.5. ráno se scházíme s našimi národními duchovními asistenty – P. F. Kroczkem, P. A. Dabrowskim a P. K. Koblížkem a provinciály františkánů a kapucínů P. J. Sadílkem a P. D. Tomaštíkem na mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné. Po mši svaté je naše vizitace oficiálně zahájena našimi vizitátory podle Řehole a Konstitucí našeho řádu. Přítomni jsou všichni členové naší národní rady včetně všech třech národních duchovních asistentů. Vizitátoři byli již předem seznámeni se situací prostřednictvím dotazníku, který jsme zaslali na sekretariát CIOFS co Říma již v březnu. Jednáme celý den (vizitace má prakticky stejnou formu jako jsme zvyklí ze svých místních bratrských společenství) a večer jsme pozváni bratry kapucíny na večeři do jejich kláštera u sv. Josefa a s F. Kroczkem prožíváme pěkný večer s písněmi.

18.5. vizitace pokračuje do odpoledních hodin, odpoledne pak máme 2 hodinové intenzivní jednání naší národní rady a vizitátoři jsou k dispozici k individuálním rozhovorům. V 16 hod slavíme mši svatou v kapli sv. Michala, kterou slouží P. Alfred. Večer máme slavnostní večeři u sester františkánek na náměstí Míru, kde děkujeme vizitátorům a také P. Antonínu Klaretovi za jeho více než dvacetiletou obětavou službu národního duchovního asistenta našeho řádu a předáváme dárky.

19.5. Poslední den vizitace (v neděli) odjíždíme ráno na Svatou Horu, kde máme v 10 hod mši svatou za účasti nejen příbramských terciářů, následuje komentovaná prohlídka basiliky a oběd a poté jedeme do Černošic, kde se účastníme pravidelného odpoledního setkání místního společenství. Navečer se vracíme do Prahy, Monika odlétá domů a P. Alfred má objednaný let následující den.

Vizitace probíhala v krásném bratrském duchu, společně prožité dny upevnily naši národní radu jako výborný tým, který nejen spolupracuje na svých úkolech, ale také se ze své služby raduje a těší ho sloužit, vizitátoři hodnotili život našeho řádu velmi kladně, Konečnou zprávu dostaneme do 2 měsíců. Naše poděkování patří hlavně našim bratřím z prvního řádu, kteří nám věnovali a věnují velkou péči a pomohli nám s vytvořením výborného zázemí.

K chvále Boží a sv. Františka.

 

Jménem Národní Rady SFŘ ČR

Markéta Terezie Kubešová, Czech OFS Int. Councilor

gallery