31.05.2019

Pokračování kopání studní v Africe

 

V Malawi je první studna:

Práce byly provedeny firmou Kenwood Engineering v období od 27. listopadu do 18. prosince 2018. Celková částka projektu činila 6 645 000 malawských kwachů tj.8 150 EUR. Výbor, který se skládá z členů místního bratrského společenství SFŘ, je zodpovědný za údržbu vrtu. Za tímto účelem byl zřízen zvláštní fond, který pochází z prodeje produktů chovu skotu, prasat, koz a kuřat. 9. května se v komunitě Namame konala děkovná mše a slavnostní požehnání vodního vrtu. Místní lidé říkají 'zikomo' (děkuji) dobrodincům iniciativy Well4Africa, kteří přispěli k instalaci vrtu.

Studna v Ugandě:

Místní koordinátoři projektu, sekulární františkáni a františkánská mládež vedená Muhumuzou Gilbertem, se radují z vodního vrtu vybaveného elektrickým čerpadlem, dále z dvou vodních nádrží s kapacitou 50 000 litrů a 20 vodovodních baterií rozmístěných po celé obci. Systém zásobování vodou slouží místní farnosti, základní škole sv. Josefa, střední škole sv. Anny, základním školám sv. Anežky a sousedním základním školám v okolních vesnicích Katunguru, Irwaniro a Kitambeva. Nové vodovodní kohoutky využívají obyvatelé celkem deseti obcí. Stávající vrt je dostatečný pro uspokojení potřeb rostoucí komunity pro následujících 40 let. Jeho účinnost je 40 000 litrů za dvacet hodin. Vedoucí střední školy sv. Anny ukázal stavbu nové budovy školy, která bude nutná, protože po instalaci vodovodu začalo chodit do školy více dívek.

Potěšující také je, že místní terciáři zaznamenali po této konkrétní pomoci nová povolání do našeho řádu.

Markéta Kubešová