28.05.2019

Oslava 40. výročí Řehole v Římě 24.3.2019

Na pozvání Generálního ministra SFŘ jsme se jako zástupci naší republiky zúčastnili oslavy – Národní ministr František Reichel a Členka MR Markéta Kubešová.

          22.3.2019 jsme přistáli na letišti v Římě a naše první cesta vedla kolem Kolossea do kostela sv. Klimenta, kde jsme se pomodlili u hrobu sv. Cyrila a poděkovali za 30 let svobody v naší vlasti a obnovy naší církve. Další naše cesta vedla do Lateránské baziliky se zastávkou u sousoší sv. Františka, který nejspíš s bratry taky právě doputoval do Říma, aby si nechal od pana papeže schválit svou řeholi. Pokračujeme do Nepomucena, kde se setkáváme s dvěma přáteli – spirituálem koleje P. Tomášem Roulem a prorektorem P. Vojtěchem Novotným (prvního zná František a druhého já), takže jsme pozváni na kafe, František vypráví, jak na tomto místě před 30 lety zařizovali svatořečení Anežky České, modlíme se ve zdejší kapli a P. Roule nám nabízí na zítřejší ráno soukromou mši v bazilice sv. Petra. Pokračujem k dalším bazilikám (S. Maria Maggiore a S. Paulo) a večer se ubytováváme v koleji Seraficum.

        23.3. za svítání přicházíme k bazilice sv. Petra – máme čas, tak jdeme ještě podél Tibery k Andělskému Hradu. S východem slunce vstupujeme mezi prvními do baziliky. U oltáře sv. Václava máme českou mši svatou za náš řád a za naši vlast. Po mši procházíme historickým Římem, navštěvujeme vězení sv. Petra.

       24.3. na koleji Seraficum začínají oslavy 40. výročí řehole slavnostní mší svatou, které předsedá Jeho Eminence kardinál João Bráz de Aviz - prefekt Kongregace pro institut zasvěceného života a společnosti apoštolského života, jsou zde naši generální duchovní asistenti a velké množství kněží prvního řádu a TOR, dále náš generální ministr Tibor Kauser, bývalá generální ministryně Encarnación del Pozo, předsednictvo CIOFS a zástupci terciářů z celého světa. Po mši pokračujeme v přednáškovém sále - řečníci: Encarnación del Pozo, Michèle Altmeyer, Benedetto Lino a P. Raniero Cantalamessa OFMCap. (jejich přenášky budou po zpracování překladateli rozeslány nám všem). Po skončení programu jsme pozváni na slavnostní oběd, kde ještě ženy z prezidia dostávají jako poděkování květiny vyrobené z balónků. Atmosféra je velmi srdečná a přátelská. Osobně poznávám terciáře, s kterými jsme si dosud jen dopisovali. Po skončení programu jdeme ještě do blízkého opatství Tre fontane – místo umučení sv. Pavla. Na všech těchto svatých místech vzpomínáme a modlíme se za všechny naše terciáře s vděčností Bohu za dar svobody, míru a našeho františkánského povolání.

             25.3. - odlétáme zpět do Prahy.

Markéta Kubešová, Czech OFS Int. Councilor

gallery