18.05.2019

Zprávy z vizitace našeho národního společenství

Oba členové mezinárodní vizitace SFŘ v ČR v pořádku dojeli do Prahy. Je to kněz Alfred OFMConv. a Monika OFS z Litvy. První den se spolu s členy národní rady zúčastnili slavnostní mše na svátek sv. Jana Nepomuckého v katedrále a pak slavnosti sv. Jana na řece Vltavě u Karlova mostu. Alfred a František Kroczek spolucelebrovali při mši.

gallery

Národní rada spolu s Alfredem OFMConv. a Monikou OFS se účastnili poutě seniorů do Hájku u Prahy a potom byli přijati u biskupa Wasserbauera na Arcibiskupství pražském.

gallery

V pátek zasedala NR po mši svaté, kterou celebroval Jakub Sadílek OFM spolu s provinciálem Dismasem OFMCap. a národními duchovními asistenty Františkem OFMCap., Antonínem OFM, Karlem OFMConv, Eliášem OFM. Zástupci mezinárodní rady se sešli s provinciály a duchovními asistenty a později s národní radou k diskusi o životě v našem řádu. Na občerstvení u kapucínů jsme si společně zazpívali.

gallery

V sobotu pokračovalo zasedání Rady a po mši jsme si v klubu zazpívali. Zpívali jsme i při závěrečné večeři. Hlavně za přispění Antonína OFM, kterému jsme děkoval za víc jak dvacetiletou službu duchovního asistenta v SFŘ.

gallery