26.06.2018

Dopis generálního ministra OFM k výročí řehole

ORDO FRATRUM MINORUM

MINISTER GENERALIS

Curia Generale dei Frati Minori (OFS), Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - Itálie. Tel. +93.06.684919 Fax. +39.06.632247 - email: mingen@ofm.org

 

Pro Tibora Kausera OFS

Generálního ministra

A všem bratrům a sestrám

sekulárního františkánského řádu

 

Nairobi, 26. června 2018

 

Drahý Tibore,

Kéž ti Pán dá svůj pokoj!

 

Společně s Generálním Definitoriem a všemi bratry shromážděnými zde v Nairobi k oslavě Plenárního shromáždění našeho řádu, s velkou radostí a v duchu bratrského společenství, chci tobě a všem OFS bratrům a sestrám vyjádřit, naše upřímné  přání  všeho dobra při příležitosti čtyřicátého výročí schválení vaší řehole, obnovené blahoslaveným Pavlem VI.

Při této příležitosti vás chceme ujistit o naší blízkosti a modlitbě za vás všechny, abyste mohli s tvůrčím věrným a horlivým nadšením žít evangelium našeho Pána Ježíše Krista po způsobu svatého Františka z Assisi v tomto světě, jehož výzvy chceme řešit v duchu rozlišování, tvořivosti a naděje.

Svěřuji každého z vás pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a přímluvu našeho bratra a otce svatého Františka z Assisi a  posílám všem členům sekulárního františkánského řádu serafické požehnání.

Bratrsky

Fr. Michael A. Perry OFM

Generální ministr a služebník

Prot. MG 64/18