02.10.2018

Závěry XV. generální kapituly

Výpis závěrů generální kapituly