16.09.2018

Dopis národního ministra generálnímu ministrovi

Vážený bratře generální ministře!

Zasíláme Tobě a všem členům Mezinárodní rady pozdrav, modlitby a vzpomínky z tradiční pouti SFŘ na největší poutní místo v České republice - Svatý Hostýn, na kterém se scházeli k oslavě Boži naši předchůdci terciáři od roku 1892.

V letošním roce zde slavíme 40. výročí naší Řehole. A tak zde chceme i obnovit své sliby – profes. (viz Pamětní list v příloze). V průběhu jubilejního roku pak chceme slavnostně tyto sliby obnovit ve všech našich místních BS. A také jsme doporučili všem členům našeho národního BS v ČR, aby si postupně tuto Řeholi znova pročetli, promysleli a poděkovali za ni našemu Pánu.

Současně využívám této příležitosti, abych Tě a další členy Mezinárodní rady pozval na tuto pouť v příštím roce, tj. 14. 9. 2019, kdy zde oslavíme 30. výročí kanonizace svaté Anežky České, zakladatelky terciářů/kajícníků v Českých zemích, a také 30. výročí obnovování našeho řádu v nové politické situaci.

Žehnej Ti Pán!

František Reichel

Národní ministr a členové Národní rady

Na Svatém Hostýně 16. září 2018