10.09.2018

Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o Stvoření

Na druhý ročník Františkánské lesní stezky ke světovému Dni modliteb za péči o Stvoření, která proběhla 1. září letošního roku, opět pozvalo všechny zájemce Místní bratrské společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové.

Papež František ve třetím roce svého pontifikátu přichází s revoluční encyklikou Laudato si, která je zaměřena na životní prostředí, na naši odpovědnost vůči planetě Zemi a životu na ní. V roce 2015 pak přidává katolickou církev ke Světovému dni modlitby za ochranu Stvoření, který slaví křesťanské církve vždy 1. září. To byl také důvod, proč Místní bratrské společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové zorganizovalo poprvé loni pro veřejnost pochod s názvem „Františkánská lesní stezka ke světovému Dni modliteb za péči o Stvoření“. Pro značný zájem stezka pokračovala letos druhým ročníkem a akce se tak stává pomalu tradicí. Dalším důvodem, proč hradečtí terciáři akci pořádají, je uvědomění si, že i my jsme od počátku povoláni ke spolupráci se Stvořitelem na procesu stvoření, neboť Stvoření je proces, který stále běží. Velkým vzorem je v tom právě sv. František.

Pouť započala, stejně jako loni, mší svatou v kostele sv. Jiří v Býšti nedaleko Hradce Králové v 9 hodin. Otec Tomáš Kvasnička při ní udělil požehnání všem poutníkům před cestou. Poté se poutníci vydali hradeckými lesy po naučné stezce „Koliba“ do Hradce Králové. Stezku vybudoval podnik Lesy České republiky. Má celkem 15 zastavení s pěknými informačními tabulemi, které postupně představují jednotlivé dřeviny zastoupené v porostech a způsoby hospodaření v nich. Hradečtí terciáři počet zastavení zvýšili celkem na 20 a nezůstali jen u lesnických textů, ale na každém zastavení si všichni vyslechli krátkou myšlenku z encykliky Laudato si a z dalších pramenů, například z knihy Tváří v tvář Zemi od Marka Orko Váchy, která je vysvětlujícím textem k encyklice apod. Texty směřovaly k zamyšlení nad tématem Stvoření, péče o životní prostředí a ochrany přírody. Nechyběly ani názory ekologů a hydrologů na současnou ekologickou situaci. Každé zastavení bylo ukončeno vždy nějakým zajímavým citátem známé osobnosti.

V lesním tichu pak poutníci mohli odkrývat netušené souvislosti mezi ekologií, křesťanskou vírou a františkánským přístupem ke Stvoření a přírodě. Cestu doprovodila i „Píseň bratra Slunce“ od sv. Františka nebo píseň „Učiň mne, Pane, nástrojem“ a také litanie za dobré počasí.

Přestože tento den pršelo, sešlo se více účastníků, než loni. Celá trasa měřila asi 10 km a v závěru, u rybníku Biřička na Novém Hradci Králové, nechyběl Chvalozpěv Stvoření, jehož autorem nebyl nikdo jiný než sv. František z Assisi a podle něhož pojmenoval také papež František svou encykliku Laudato si (v překl. „Pochválen buď“).

Br. Tadeáš M. Weisbauer OFS, sekretář MBS Hradec Králové

gallery