10.09.2018

Zpráva o XXXVII. ročníku Cyrilometodějské pouti

Letošní putování z Levého Hradce na Velehrad pod patronací SFŘ jsme podle tradice zahájili v kostele svatého Klimenta na Levém Hradci v sobotu 17. února. Mši svatou sloužil provinciál františkánského řádu otec Jakub Sadílek OFM.

Odtud jsme se vydali na cestu ke kostelu Panny Marie andělské u kláštera kapucínů na v Praze na Hradčanech. Zde druhý den sloužil pro poutníky mši svatou otec Bonaventura Štivar OFMCap. Další cesta nás vedla přes Karlův most až na hranice Prahy do Koloděj. V dalších etapách (jejich délka byla 20-25 km) se osvědčila loňská úprava našeho putování, tj. pravidelně o každém třetím víkendu v měsíci, takže nás chodilo 20-25.

Naše další putování dále pokračovalo přes Kostelec nad Černými Lesy, starobylou Kouřim, Čáslav, Seč a Chrast. V 8. etapě jsme pak Slavili Slavnost seslání Ducha svatého v nově opravené Mariánské bazilice na Chlumku u Luže.

Dále nás trasa pouti vedla přes Litomyšl do Českomoravské Fatimy – Koclířova, kde nás provedl otec Pavel Dokládal. Po překročení zemských hranic jsme na Moravě pokračovali v putování přes Moravskou Třebovou, Městečko Trnávka a Konici do Prostějova, kam jsme došli ve XIII. etapě v neděli 15. 7.

Závěrečné putování probíhalo od středy 22. srpna z Prostějova souběžně s XVIII. moravskou pěší hvězdicovou poutí na Velehrad, kam jsme došli přes Chřiby (Bunč) v 16. etapě v pátek 24. srpna přesně v poledne při modlitbě Anděl Páně.

Část našich poutníků pak dojela na Klimentek, kde se spojila s moravskými poutníky, část pak do Boršic, kde večerní mši svatou sloužil Mons. Jan Peňaz. V sobotu jsme absolvovali posledních 8 km z Boršic přes Zlechov a Tupesy na Velehrad, kde sloužil závěrečnou poutní mši svatou biskup  Mons. Pavel Posád. Nás „levohradeckých poutníků“ zde bylo 21. Zakončení bylo tradiční: modlitba jednoho desátku růžence v kapli u hrobu arcibiskupa Antonína C. Stojana a společné foto na nádvoří u sochy BSP. Děkujeme Pánu a také všem dobrodincům. A těšíme se na zahájení XXXVIII. ročníku v sobotu 16. února 2019 při mši svaté na Levém Hradci.

František Reichel

gallery