03.09.2018

Doplněny závěry z generální kapituly

http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=3133