09.06.2017

Zpáva z Mariánské pouti Prahou 2017

279. ročník tradiční Mariánské pouti Prahou byl zahájen mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u kapucínů v Praze na Hradčanech. Celebroval P. Augustin Šváček OFMCap. Po modlitbě Anděl Páně v kostele Narození Páně u Lorety se vydalo na cestu téměř 40 poutníků. Letos naše trasa vedla k soše Panny Marie z Exilu ve Strahovském klášteře premonstrátů a dále do kaple sv. Jana Křtitele v Arcibiskupském paláci, kostela Panny Marie vítězné (Pražské jezulátko) a Panny Marie pod řetězem (maltézští rytíři) na Malé Straně. Poslední desátek růžence jsme se pomodlili na Staroměstském náměstí a odtud přešli do kostela Panny Marie Sněžné u františkánů, kde v kapli sv. Michala jsme pouť zakončili s P. Antonínem Klaretem Dabrowským OFM při požehnání.

František Reichel

gallery