07.03.2017

Zápis č. 9 ze zasedání Národní rady (2015-2018) z února 2017

Zápis NR č. 9 z února 2017

Příloha: Rozpočet NR na rok 2017