30.06.2016

Zápis č. 6 ze zasedání Národní rady (2015-2018) v červnu 2016

Zápis NR č. 6 z června 2016