01.01.2016

Sloupek ministra Národní rady září 2015

Drazí bratři a sestry,

srdečně Vás zdravím začátkem září. Ať už jsme prožili letní čas doma nebo na jiných místech, věřím, že Pán byl všude s námi a nabízel nám, co jsme zrovna potřebovali - radost, blízkost, útěchu… Pokud jste zažili něco, co by mohlo být k potěše či povzbuzení bratrům a sestrám a mohli jste se o to podělit, napište nám, prosím, na emailovou adresu: info@sfr.cz.  Rádi otiskneme Váš příspěvek v dalším vydání Zpravodaje.

Koncem prázdnin uspořádalo MBS Olomouc –rodiny františkánské exercicie v kapucínském klášteře na téma „Eucharistie a život“, přednášela MUDr. Jitka Krausová. Sešlo se pěkné společenství bratří a sester z různých MBS a také příznivci sv. Františka. Děkujeme sestře Marcele Řezníčkové a celému týmu!

V srpnu měla také naše velká františkánská rodina setkání v Mostaru v Bosně a Hercegovině. Několik dní tam společně prožili sekulární františkáni a františkánská mládež z různých zemí. Za nás jela sestra Marie Magdalena Janáčková. Děkuji všem, kdo jste na setkání pamatovali v modlitbě.

V té době jsem byla s rodinou na dovolené v sousedním Chorvatsku. Myslela jsem na setkání v Mostaru a zastesklo se mně po bratrské lásce, která nás poutá skrze sv. Františka. Jednoho teplého večera už za setmění jsme vyrazili do uliček přímořského městečka Medulinu, kde to pořádně pulsovalo. Zábava, atrakce všeho druhu, kavárničky a v obchůdkách se vším možným se prodávalo až do půlnoci. Dcera se zastavila u krámku se všelijakými ručně pletenými náramky. Všimla jsem si prodávající - nenápadné ženy  s dřevěným tau na krku. Ukázala jsem jí na svoje tau. Vyměnily jsme si několik málo slov a pak se dlouze objaly. Naše děti nás se zaujetím pozorovaly. Nevím, kdo byl více dojatý – jestli my dvě terciářské sestry nebo naše dcera, která se slzami v očích řekla: „ Mami, to bylo opravdu krásné!“  Děkovala jsem Bohu za svědectví Jeho lásky pro dceru Kristinu i našeho puberťáka Vojtu.

V říjnu přijměme pozvání do Brna na Národní eucharistický kongres. Stěžejním dnem bude sobota 17. října 2015. Na náměstí Svobody začne v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna.

O týden později 23. – 24.10 proběhne také v Brně na Petrinu formační seminář. Tentokrát bude na téma „Pastorace povolání“.  Navštíví nás Sr. M. Vincenta Kořínková, boromejka, společně s některým knězem pro tuto oblast pastorace. Naše nejmladší členka národní rady Lucie Mondeková může přispět osobní zkušeností s františkánskou mládeží. Je pro nás všechny důležité pochopit povahu vztahu SFŘ - františkánská mládež, převzít odpovědnost vůči františkánské mládeži a vyvinout úsilí k jejímu oficiálnímu založení u nás. Prosím Vás, ministry MBS, abyste vyslali kromě svých formátorů také některého z mladých či mladších členů Vašich společenství, protože právě mladých se bude týkat tento seminář. Velkým přáním je, aby se některý z účastníků semináře nechal oslovit a ujal se do budoucnosti služby zástupce SFŘ pro pastoraci povolání v ČR.

Na závěr se ráda dělím o svoji radost z Vašeho zájmu o duchovní obnovu SFŘ, kterou povede P. Elias Vella, OFMConv. na Velehradě ve dnech 8.-11.2.2015. Zapojí se všechny Řády sv. Františka: bratři 1.Řádu budou sloužit zpovídáním a duchovními rozhovory, sestry 3.Řádu přijaly službu hudebního doprovodu a přímluvné modlitby. Teď na začátku září máme okolo 70 přihlášených a od slovenských terciářů jsme dostali zprávu, že by se také rádi ve větším počtu zúčastnili. Generální ministr SFŘ bratr Tibor Kauser nás vybízí, abychom nastoupili s plnou vážností cestu konverze. Píše nám: „Nemůžeme být dobrými sekulárními františkány, jestliže nejsme křesťany, kteří obrátili (konvertovali) své životy k Ježíši Kristu. Jak mohu následovat Krista podle svatého Františka, jestliže neudělám tento úplně první krok: celkovou konverzi? Bez tohoto osobního obrácení, všechno, dokonce i cenné části bratrského života, se stávají formalitou, jen vnějškem.“

Z celého srdce přeji nám všem, aby nám duchovní obnova na Velehradě přinesla dobro a užitek a vedla k pravému obrácení srdce a mysli. 

Vaše sestra

Hanka Brigita