01.01.2015

Sloupek ministra Národní rady - červen 2015

Pokoj a dobro drazí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím krátce po konání národní volební kapituly našeho řádu.

Děkuji Vám za důvěru, kterou jste mně dali na Velehradě a zároveň Vás všechny prosím o modlitbu, neboť zvolením nám Pán dává kříž. Je mně 52 let, jsem vdaná, bydlím s rodinou ve Veselí nad Moravou. Pracuji jako učitelka angličtiny.

Do Sekulárního františkánského řádu mě Pán povolal před sedmi lety. Stalo se to krátce poté, co jsem prožila velké setkání s Boží láskou. V té době jsem nevěděla, že existuje Sekulární františkánský řád. Napsala jsem email do františkánského kláštera v nedalekém Uherském Hradišti, jestli by pro mě něco neměli. Otec Augustin mně pozval do místního bratrského společenství SFŘ.

Sestra Encarnation del Pozo, když předávala službu generální ministryně SFŘ, zanechala našemu řádu priority, kterým bychom se měli v budoucích letech věnovat.

Na poslední MVK v Assisi řekla, že nedostatek autentické konverze je jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým jsme v našem řádu konfrontováni. Papež František ve své exhortaci Evangelii Gaudium nás vybízí, abychom přemýšleli o Duchu svatém, abychom se mu zcela oddali.

Žádá nás, abychom se nebáli novosti, ale otvírali se novým Božím překvapením. Sv. Pavel se modlí za efezské o moc Ducha svatého, protože jeho moc působící v nás dokáže vykonat mnohem více, nekonečně více, než my prosíme nebo chápeme, než si vůbec dokážeme představit.

Svatý František nám dává napomenutí, abychom nade všechno toužili mít Ducha Páně a jeho svaté jednání. Věřím tomu, že když půjdeme v našem Sekulárním františkánském řádu cestou svátostí, eucharistické adorace, osobního obrácení, učednictví a evangelizace, můžeme dojít obrození.

Vaše sestra Hana Brigita Reichsfeldová, národní ministryně SFŘ