17.12.2015

Cyrilometodějská pouť 2016

CMP 1982 - 2016

Jubilejní XXXV. ročník Cyrilometodějské pouti z Levého Hradce na Velehrad zahájíme 13. 2. 2016

 Jak to začalo? V roce 1981 byl otec kardinál Tomášek na jedné z návštěv v Římě a zde prostřednictvím vatikánského rozhlasu nás vyzval, abychom putovali na místa spojená cyrilometodějskou tradicí: - především na Velehrad, Levý Hradec a do Říma. Když se vrátil, navštívilo ho několik nás františkánských terciářů a přednesli jsme mu následující návrh: Řím je pro nás zatím nedostupný, ale obě další místa, Velehrad a Levý Hradec, spojíme jednou poutí o jedenácti (nebo více) etapách (cca 330 – 340 km). Vyjdeme z Levého Hradce v únoru a každý měsíc ujdeme o víkendu dvě etapy, tak abychom před 5. červencem byli na Velehradě. Otec kardinál souhlasil a doporučil nám pouť začít mezi 14. únorem (úmrtní den sv. Cyrila) a 19. únorem (den, kdy na Levém Hradci byl zvolen sv. Vojtěch za prvního českého biskupa).

    A vše začalo takto: V pátek odpoledne 19. února 1982, přesně v den 1000letého výročí zvolení svatého Vojtěcha pražským biskupem právě na Levém Hradci, sloužil zde otec kardinál František Tomášek slavnou mši svatou. Koncelebroval kanovník (pozdější biskup) Jan Lebeda a 25 kněží. A mezi četnými účastníky jsme byli také my, první poutníci na Velehrad. Měli jsme i speciální poutnické vybavení: tzv. archu (tj. tlumok s Písmem svatým a cihlou, do které je vyryto C+M+P 1+9+8+2). Po mši svaté asi v 18 hod. nás vyšlo šest poutníků od kostela sv. Klimenta na první pouť do Roztok a potom přes Prahu až do Písnice Od této první etapy vedeme evidenci a dokumentaci každého ročníku v poutnické kronice, kde jsou nejen podpisy účastníků a stručné informace o průběhu cesty včetně ujitých kilometrů, ale také fotografie a pohlednice z procházených míst. Na začátku této naší tradice u první etapy prvního ročníku je zapsáno motto:

„Raduj se v Pánu. Svou cestu svěř Pánu, v Něho důvěřuj a dá ti, po čem touží tvé srdce….“

A my jsme v té době především toužili po svobodě pro církev i naší vlast a za to se i na každé etapě modlili (viz propozice na tuto pouť v jednotlivých ročnících).

   Druhý den (v sobotu) jsme putovali 19 km do Velkých Popovic. Zde v kostele Panny Marie Sněžné jsme byli v neděli na mši svaté a odtud pokračovali k Sázavě a v dalších etapách Posázavím až do Žďáru nad Sázavou a potom do Tišnova, kde se k nám přidali další poutníci. A dále přes Jedovnice (kde byl právě kaplanem P. J. Peňaz) a Buchlovické vrchy na Velehrad, kam jsme došli opět v počtu šesti po jedenácti etapách (celkem 341 km).

   O této pouti jsme předem informovali naše přátele na severní Moravě. Přidali se s vlastním nápadem: vyjdeme také v únoru, ale z místa narození současného (a tehdy jediného českého biskupa), otce Tomáška, ze Studénky, a budeme dodržovat stejný program.

   Na závěr jsme se sešli společně obě poutní větve (česká i moravská) ve velehradské bazilice na mši svaté v neděli 27. června v 10 hod. Po mši sv. jsme se společně pomodlili desátek růžence v kapli u hrobu arcibiskupa A.C. Stojana a vyfotografovali u sochy Božského srdce Páně před bazilikou – a tuto tradici dodržujeme dodnes.

Jak to pokračovalo?  A obdobně jsme vyšli v následujícím i dalších létech – pokaždé po jiné trase. Otec kardinál Tomášek nás poutníky každý rok přijal v arcibiskupském paláci, poděkoval nám za naši angažovanost a požehnal do dalšího ročníku. Také nám schvaloval naše duchovní témata a zpravidla nám také poslal svůj list, který jsme četli na Levém Hradci i na Velehradě. CMP byla však i jako „seznamka“ neboť na tyto poutě chodilo z různých míst i mnoho mladých. A tak jsme přispěli i k založení dalších poutnických rodin. V roce 1989 většina „Levohradeckých“ poutníků se zapojila do přípravy i vlastní organizace poutě do Říma na kanonizaci svaté Anežky. Mimo jiné duchovní program pro účastníky poutě v průběhu cesta do Říma i zpět měl stejný program i strukturu, jako poutě na Velehrad. I v následujících létech putování z Levého Hradce na Velehrad pokračovalo a pouť bylo možno zveřejňovat. V roce 2002 pak došlo k „ reorganizaci“ CMP: Po dohodě s P. J. Peňazem jsme závěrečné (moravské) etapy pouti přesunuli na srpen, tak že na Velehrad připutujeme vždy v sobotu po 20. srpnu společně se stovkami účastníků různých větví moravské pouti na Velehrad. A naopak řada účastníků z Moravy se zúčastňuje zahájení CMP na Levém Hradci.

Poslední – 34. ročník (2015) měl 17 etap, trasa měřila 432 km. Duchovní téma bylo„Rodina“ a to především v návaznosti na připravovaný synod o rodině. Průvodním slovem k zamyšlení nám byla katechese Svatého otce Františka, který se tomuto tématu podrobně věnoval. Tématu jsme se věnovali i při modlitbě růženců. Vlastnímu zahájení předcházeli ještě dvě „akce“.  V sobotu 24. ledna vyrazilo 25 poutníků již po čtvrté na „Nultou etapu“ a to z Prahy na Levý Hradec. Druhou také již tradiční akcí je setkání poutníků – veteránů (tj. těch, kteří CMP chodili již v minulém století) v předvečer zahájení CMP. Letos se nás sešlo v kostele svatého Václava v Praze Vršovicích dvacet  Mši svatou sloužil poutník z našich řad P.Jiří Barhoň. Na zahájení CMP přišlo do kostela sv. Klimenta na Levém Hradci na svátek svatého Cyrila v sobotu 14. 2. téměř 90 poutníků.(foto 4 a 5). Mši svatou sloužil člen Sekulárního františkánského řádu P. Jiří Korda, (farář v Praze Lhotce); koncelebrovali P. Jan Peňaz (děkan ze Křtin a předseda Matice Velehradské), a P. Kamil Vrzal (farář z Uhlířských Janovic). Po mši svaté 55 vyrazilo pěšky podle Vltavy přes Prahu do kostela Panny Marie Královny Míru ve Lhotce. V dalších deseti etapách (vždy o třetím víkendu od března do července) jsme putovali po trase  Bojanovice -  Nalžovice Petrovice – Milevsko – Sepekov – Jindřichův Hradec – Kunžak – Jemnice -  Moravské Budějovice - Hrotovice - Temelín do Moravského Krumlova. V závěrečných pěti srpnových etapách jsme putovali současně jako jeden z proudů 15. moravské poutě na Velehrad. A to po trase Moravský Krumlov Židlochovice – Moutnice  - Žarošice –Kyjov. Na Klimentku jsme se setkali s dalšími proudy poutníků a s nimi pak pokračovali přes Boršice na Velehrad, kde jsme zakončili společnou mší svatou a také setkáním u sochy Božského srdce Páně s poutníky sesterské větve CMP, která vyšla 22. 2. ze Španělské kaple v Novém Jičíně. a po tradiční trase přes Svatý Hostýn a Štípu.

 V roce 2016 připravujeme zahájení na Levém Hradci v sobotu 13. února mší svatou v 9.30 hod. A další etapy od března do července o třetích víkendech v měsíci po trase Praha (Hloubětín) – Úvaly – Kouřim – Zásmuky – Malešov – Golčův Jeníkov  - Chotěboř – Žďár nad Sázavou – Slavkovice – Křižanov – Velká Bíteš – Veverská Bitýška – Brno Rajhrad – Židlochovice – Moutnice – Žarošice – Kyjov – Klimentek – Boršice. Zakončení bude na Velehradě v sobotu 20. srpna. Naše sesterská – moravská  větev  Cyrilometodějské pouti začíná  jako obvykle v Novém Jičíně ve Španělské kapli  21. února ve 13.00 hodin.

DUCHOVNÍ TÉMA XXXV. ročníku: Milosrdenství (především v návaznosti na rok milosrdenství vyhlášený svatým otcem Františkem).

 

Kontakty na organizátory

„pražské“ větve pouti:

Libor Gottfried:           739 389 158               e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel:       725 939 385               e-mail: f.reichel@volny.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků:  731 604 392    e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz

nebo pevná linka:  286 891 447                    

 „novojičínské“ větve pouti:

Zdenka Urbanová   723 939 995        e- mail: zdenka.urbanova@atlas.cz

Celkové i aktuální informace  jsou též webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz