13.12.2015

Pěší pouť do Compostely v roce 2016

přihlašujte se u br. Vladimíra Dovořáka MBS Hradec Králové - 605 420 909 nebo přímo na stránkách www.miklastour.cz do konce roku 2015

Pěší pouť povede tradiční nejstarší poutní cestou. Ubytování v místních skromných ubytovnách. Doprovázet bude br. Lukáš, kněz z Moravské Třebové. Mše každý den. Poutní knížka. Doprovázení autobusem. V polovině dne bude k dispozici poutníkům. Cestou do Španělska zastávka v Lurdech.