15.09.2015

Zápis č. 2 ze zasedání Národní rady (2015-2018) září 2015

Zápis z řádného zasedání NR ze dne 12.10.2015

Usnesení NR k usnesení volební kapituly v červnu 2016