11.09.2015

OFS spolu s YUFRA v Mostaru 2015

Fotografie ze setkání

V srpnu měla také naše velká františkánská rodina setkání v Mostaru v Bosně a Hercegovině. Několik dní tam společně prožili sekulární františkáni a františkánská mládež z různých zemí. Za národní společenství v ČR jela sestra Marie Magdalena Janáčková. Děkujeme všem, kdo jste na setkání pamatovali v modlitbě. obr 1, obr 2, obr 3, obr 3, obr 4, obr 5, obr 6, obr 7, obr 8, obr 9, obr 10, obr 11, obr 12,