01.04.2015

CMP 2015 pokračuje 3. a 4. eatpou

   XXXIV. ročník Cyrilometodějské pouti pokračoval dalšími etapami: V sobotu 21. 3. vyšlo z Bojanovic (kde končila 2. etapa) 31 poutníků za krásného slunečného počasí do již jarní krajiny. A podle Kocáby jsme došli na modlitbu „Anděl Páně“ přesně v poledne k farnímu kostelu sv. Mikuláše v Novém Kníně. A odtud po občerstvení „ U Růžičků“ jsme pokračovali do Cholína a přes vltavský most do Křepenic a dále do Nalžovic, kde jsme přespali v tělocvičně místní školy. Celkem jsme ušli 25 km.

    V neděli 22.3 se nás sešlo 29 v kostele svatého Václava v Chlumu, který navazuje na Nalžovice. Za poněkud chladného počasí jsme došli ke kostelu Nejsvětější Trojice v Dublovicích a pak dále na mši svatou ve 12 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu u Sedlčan. Celebroval otec Kamil Vrzal, který nás celou nedělní trasu doprovázel a tak pro řadu poutníků to byla i příležitost očistit si před velikonocemi za pochodu duši svatou zpovědí. Na oběd jsme se zastavili v Krásné Hoře nad Vltavou a odtud za již teplejšího počasí dorazili po 26 km do Petrovic.

  V duchovním tématu si letos připomínáme rodinu a v těchto dvou etapách jsme se zaměřili na vztahy k sourozencům – jednak jak jsou připomínány ve Starém i Novém zákoně a jednak na základě kázání svatého otce Františka k tomuto tématu.

    V neděli 22. 3. se též sešlo ve velmi studeném ránu 16 poutníků naší moravské větve na mši svaté na sv. Hostýně v 9.15 hod. Po krátkém občerstvení v poutním domě a společném začátku se 11 odvážných v 11 hodin vydalo na cestu za velkého svištivého větru, mlhy a zvonění hostýnských zvonů přes Tesák do Rajnochovic.

gallery