29.03.2015

Zpravodaj 2/2015

Zpravodaj , obrazová příloha, pozvánky a přihlášky na akce: Konference o dr. Noskovi, Františkánské exercicie v Hájku u Prahy, pouť ke sv. Antonínkovi

Zpravodaj 2/2015

Obrazová příloha zpravodaj 2/2015

Pozvánka a přihláška na konferenci o dr. Noskovi v PrazePřihláška na exercicie-eucharistie v Hájku u Prahy

Přihláška na národní pouť ke sv. Antonínkovi