02.03.2015

Zahájili jsme XXXIV. ročník CMP 2015

A vlastnímu zahájení předcházeli ještě dvě „Akce“. 24. ledna vyrazilo 25 nedočkavců již po čtvrté na „Nultou etapu“ a to z Prahy na Levý Hradec. (Na foto jsou poutníci u sochy kardinála Berana u pražského bohosloveckého semináře). Druhou také již tradiční akcí je setkání poutníků – veteránů (tj. pouze těch, kteří na CMP chodili již v minulém století) v předvečer zahájení CMP. Letos se nás sešlo 13.2. na mši svaté v kostele svatého Václava v Praze Vršovicích dvacet. Mši svatou sloužil poutník z našich řad P.Jiří Barhoň.

   Na zahájení letošní pouti sloužil mši svatou v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci na svátek svatého Cyrila v sobotu 14.2. člen našeho Sekulárního františkánského řádu P. Jiří Korda (člen MBS u kapucínského kostela sv. Josefa v Praze a také farář ve farnosti Praha-Lhotka). Tradičně koncelebroval otec Peňáz (děkan z Křtin a předseda Matice Velehradské), druhým koncelebrantem byl otec Kamil Vrzal (farář z Uhlířských Janovic). Na mši svaté bylo přes devadesát účastníků (viz foto před kostelem). Vyrazili jsme pěšky včetně obou koncelebrantů k převozu přes Vltavu a dále podle Vltavy do Troji, přes Stromovku a Letnou do Braníka a odtud vzhůru ke kostelu Panny Marie Královny Míru, kde nás již očekával otec Jiří Korda. Prohlédli jsme si Křižovou cestu akademického sochaře K. Stádníka a také dostali pohoštění – děkujeme zejména sestře Bernardě.

   V neděli jsme se opět sešli v počtu přes 25 v kostele Panny Marie Královny Míru, odkud jsme putovali opět k Vltavě a po krásné cyklostezce na Zbraslav. Na mši svaté jsme byli v kostele svatého Jakuba Většího na zbraslavském zámku, kde jsou též hrobky českých králů.  Po obědě nás cesta vedla až do Měchenic a odtud vzhůru Přes Sloup do Bojanovic. Program všech letošních etap je tradiční – modlitba čtyř růženců. A v duchovním tématu si letos připomínáme rodinu s ohledem na připravovaný synod o rodině.  V první etapě jsme se zamýšleli nad existencí a posláním rodiny, jak je uvedeno na začátku knihy Genese; v nedělní etapě pak nad rodinami a zejména jejich problémy a těžkostmi, jak dokumentují příběhy Noema, Abraháma, Izáka a Jakuba. Celkem jsme si odšlapali přes 50 km.

   Obdobně podle tradice proběhlo zahájení XXXIV. ročníku CMP v sesterské moravské větve v neděli 22.2. ve Španělské kapli v Novém Jičíně. Na mši svatou, kterou sloužil otec Jan Peňáz, přišli poutníci, kteří se potom vydali na trasu první etapy do Lešné.

gallery