21.01.2015

Pozvánka na besedu s Oldřichem Seluckým

Vzpoura v Assisi

Místní společenství sekulárních františkánů u kostela sv. Anežky České vás zve na besedu se spisovatelem Oldřichem Seluckým o jeho poslední knize.

 o

Oldřich Selucký vystudoval v Praze  MFF UK, v  Rakousku a ve  Francii poté studoval  filosofii,  teologii a staré jazyky. Mezi lety  1990 až  1993 vyučoval  filosofii a  etiku na Pedagogické fakultě University Karlovy.

Jako scénárista se Oldřich Selucký podílel na vytvoření několika dětských animovaných seriálů. Dále je scénáristou i autorem několika televizních dokumentů. Kromě jiného je autorem knih: Pavel, dobrodruh víry, Strážce ohně a Vojmírova cesta.

Přednáška se bude konat

v pátek 6. února 2015 od 19.00 (po mši svaté) v sále kostela