10.10.2014

Světový den seniorů 1. října 2014 v Plzni

   Již po druhé se připravilo společenství seniorů při římskokatolické farnosti Plzeň – Severní předměstí a MBS SFŘ Plzeň setkání k oslavě světového dne seniorů. Velmi pěkné akce v Meditační zahradě a Památníku obětem zla v Plzni-Doudlevci se zúčastnilo 74 seniorů z Plzeňska a z Prahy. Celé setkání připravil a řídil br. Juniper OFM. Program začal modlitbou růžence v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho. Po přestávce s kávou a zákusky následovala zajímavá přednáška P. Benedikta Holoty OFM „Jak využít čas seniora v dnešní době k oslavě Boží“. V poledne přišel mezi účastníky plzeňský biskup František Radkovský a vzhledem k pěknému počasí a také velkému počtu účastníků sloužil s dalšími koncelebranty mši svatou před kostelem.  Následovalo agape  - výborný guláš a mnoho sladkostí, které připravili sestry z Plzně. Na závěr bylo povídání otce Michaela Pometla o vzniku meditační zahrady, včetně její prohlídky.

František Reichel

Z promluv:

Nejprve promluvilo k našemu srdci pater Benedikt Holota: Pokoj znamená nevlastnit sebe. Pokoj je známkou zralého člověka. Avšak stáří sebou přináší velký neklid. Žij s touhou po Bohu. Odevzdej se mu. Žij svoji víru pravdivě. Sv. Terezie žila 15 let v depresích. Ty to také vydržíš. Ať tvé srdce spočine v Bohu. To nejnešťastnější je, když se naše modlitba točí jenom kolem nás samých. My už nemusíme při modlitbě spěchat. Už se tak nesoustředíme. Naše mysl se často zatoulá. To nevadí. Nevracej se k začátku. Zkus pokračovat tam, kde si asi tak přestal. Mějme sami se sebou trpělivost. Víra je psychologická dřina. V umírání budeme slabí. Vůle bude slabá. Zůstane jen důvěra v Boha a odvaha svěřit se mu. Je třeba se schoulit do náruče Boží.

Mši celebroval biskup Mons. František Radkovský, který se ptal, zda se už může zařadit mezi seniory, protože je to vzácný čas dokončení člověka před odchodem k Pánu? Povzbudil všechny k odevzdání se do náruče Boží. Po mši promluvil osobně s mnoha seniory.

        Páter Michal Pometlo vzpomínal na počátky Meditační zahrady: Pan Luboš Hruška, sochař Roman Podrázský, pan Chaloupka a další, kteří už dnes nejsou často jmenováni, ale jejich zásluhy jsou zapsány v nebi, jsou společnými autory příběhu o odpuštění. Modleme se za dokončení celého projektu. Je třeba ještě postavit exerciční dům s pobytem pro 20 hostů. Tak budou moci přijíždět do památníku obětem zla lidé z celého světa k rozjímání a modlitbám.

Slibujeme si, že den Seniorů a setkání terciářů se stane tradicí. Meditační zahrada, která je o odpuštění a smíření, je pro seniory jistě vhodným místem.

Pokud se však zapojí terciáři nejen z Prahy a Plzně, najdou se jistě i další pohostinná a památná místa.

Na příští rok jsou zváni na oslavy dne seniorů i terciáři z ostatních MBS.

gallery