09.06.2014

Zpráva z pouti do Poříčí nad Sázavou 2014

Zvláštní politik

            Ve vrcholných funkcích ve státě nebývá mnoho politiků, kteří by se snažili vykonávat svoji činnost nejen ve prospěch své strany (nebo dokonce jen své osoby), ale kteří sledují veřejný zájem, potřeby celé země. Vyskytnou-li se přece, lidé na ně dlouho vzpomínají, někdy i po staletí – viz třeba náš Karel IV. Nebo před necelým stoletím první československý prezident T.G.Masaryk. Do této skupiny patří i vynikající předválečný katolický politik, terciář JUDr. František Nosek (1886-1935). K jeho hrobu do Poříčí nad Sázavou putují lidé od jeho smrti už po 79 let a v kostele sv. Havla se tam účastní mše sv., která je za něj obětována.

            Letošní pouť se konala v sobotu 26. dubna 2014. Hlavním celebrantem byl P.Bogdan Sikora OFMConv., provinciál řádu minoritů. Otec Sikora ve své promluvě upozornil, že Nosek vstoupil do politiky v r. 1920 proto, aby do základů nového státu – Československa – byly vloženy křesťanské prvky. Nosek se nestyděl za evangelium, což se možná někdy stává nám.

            Celebrovali též kapucín Augustin Šváček OFMCap. a diecézní kněz Josef Smola, který léta působil ve městě Chrudimi, Noskově rodišti. Ten se pak po mši sv., ve farním sále, s námi podělil o zajímavé detaily o pobytu Noskových rodičů v Chrudimi a o jeho matce, která též pocházela z východních Čech.

            Poříčskou pouť spolupořádají Sekulární františkánský řád a farnost v Poříčí n. S. Sluší se ocenit dobrou spolupráci obou pořadatelů. Byli přítomni národní ministr SFŘ br. Jiří Šenkýř a zástupce národního ministra br. František Reichel. Pouti se však obvykle účastní i členové hnutí Křesťan a práce; letos připutovalo celé jejich předsednictvo. Je jim blízké sociální učení církve, o kterém často hovořil i Nosek, např. na setkáních Sdružení katolické mládeže (SKM). Nosek je blízký i pro Hnutí fokoláre a to svou snahou o praktické uplatnění křesťanství nejen v soukromém, ale i ve veřejném životě. Kéž dá Bůh, abychom se snažili žít svou vírou: nejen v soukromí, ale i ve vztahu k blízkým lidem, i v zaměstnání a případně i ve veřejné funkci.

Miloslav Müller OFS

gallery