27.03.2014

Jaký byl společenský večer – setkání františkánské rodiny

Pod patronací Národní rady SFŘ se v sobotu 8. února konalo v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech společenské setkání františkánské rodiny. Patronát nad touto akcí převzala Národní rada SFŘ. Přípravu i vlastní program večera zajišťovali mladí příznivci a přátelé sv. Františka. Společenský večer začal mší svatou v kostele Panny Marie andělské, kterou sloužil otec Kryštof, OFMCap. Hudbu zajišťovali manželé Drdovi, tombola byla velmi bohatá, občerstvení, které si zajišťovali organizátoři, velmi dobré. Velký zájem byl i o předtančení. Na společenský večer přišlo více než sto účastníků jak z řad mládeže tak i starších z několika MBS. S díky je třeba přijmout informaci o tom, že mladí přátelé sv. Františka chtějí v organizování těchto setkání pokračovat.

gallery