27.03.2013

Mariánská pouť Prahou 2014

Národní bratrské společenství SFŘ v ČR

tau

vás srdečně zve na tradiční

MARIÁNSKOU POUŤ PRAHOU

276. ročník (22. ročník obnovených poutí)

v sobotu 31. května 2014 v 10 hodin

Program:

Mše svatá v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech (kapucíni u Lorety). Po mši svaté zahájení poutě v Loretě (ve 12.00hod).

Následuje tradiční pěší pouť (4 km) na Staroměstské náměstí s modlitbou jednotlivých desátků radostného růžence v kostelích:

  • Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni)

  • Sv. Tomáše (augustiniáni)

  • sv. Františka z Assisi (křížovníci)

  • sv. Jakuba (minorité)

Na závěr Te Deum (v 16.30 hod) v kapli sv. Michala u kostela Panny Marie Sněžné (františkáni) u hrobu 14 pražských mučedníků - františkánů

Duchovní téma poutě: Naše matka Církev

Podrobnosti a další informace: www.sfr.cz

Kontakt: f.reichel@volny.cz tel. 241 950 251 nebo mobil 725 939 385

Srdečně zveme všechny členy a přátele františkánské rodiny.

Národní rada SFŘ